NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Universitetsavisa, internavis for NTNUNr. 18-98
Kollegievalget et protestvalg

Valget av nytt NTNU-kollegium ble en utvetydig Orgut-protest. Velgerne foretrakk nemlig Trond Andresen og Bente Rasmussen (bildet), begge erklærte skeptikere til Orgut. Flest stemmer av alle de vitenskapelige kandidatene fikk Bente Rasmussen fra Dragvoll. Hun ble stemt inn i Kollegiet også ved forrige valg, men måtte gi fra seg plassen. Reglene om kjønnskvotering kan nemlig slå begge veier - og det ble mer enn antydet at det lå veloverveid Gløshaugentaktikk bak dette resultatet. Nå vil Rasmussen arbeide for et nytt valgreglement. - Med dagens ordning overlever ikke demokratiet, mener hun. 


Tre avdelinger
legges ned
Forskningsavdelingen, Personalavdelingen og den sentrale IT-avdelingen ble torsdag vedtatt nedlagt. Både oppgaver og personer overføres til andre avdelinger. Kollegiets vedtak er et ledd i Orgut-prosessen. 


Ledergrupper opprettes
Kollegiet har vedtatt å opprette ledergrupper på alle nivå - fra sentralledelsen til instituttnivået. Det Orgut-inspirerte vedtaket fører til at mer makt flyttes over til universitetets ledere, mens oppgavene for de valgte styrer på alle nivå blir redusert. 

Propaganda
Ny laserteknologi har gjort det mulig å lese runene på den snart 1000 år gamle Kulisteinen på nytt. Lesingen avslører at steinen rett og slett er et propagandaskrift for kristendommen.