Tverrfaglighet gir resultater

- Dette kan ha vært en av de beste investeringer vi har gjort, og prosjektet viser at Trondheim og NTNU ligger foran når det gjelder tverrfaglige arbeidsformer, sa konsernsjef Harald Norvik i Statoil på PAKTs avslutningssymposium.

Onsdag den 19. november var 100 inviterte deltakere fra NTNU, Statoil og Telenor samlet i Erkebispegården for å markere avslutningen av dette tverrinstitusjonelle og tverrfaglige samarbeidsprosjektet.

- Statoil er 25 år i år, og vi har på denne relativt korte tiden klart å etablere oss som en av verdens ledende oljeselskaper. Statoil lærte av de klassiske oljeselskapene. Kontinuerlig læring i 25 år, og utnyttelse av denne kunnskapen har skapt resultater i kanskje en av verdens hardeste bransjer. Statoil er avhengig av relevant kunnskap, og det har blant andre Pakt tilført oss, sa Norvik.

Dette varmet prorektor Rigmor Austgulen, som tidligere på dagen åpnet symposiet med å poengtere at et av NTNUs mål nettopp er å skape «verksteder» for tverrfaglig helhetstenkning. - Pakt var tidlig ute med denne modellen, og resultatene viser hvor fruktbart et slikt samvirke kan være. Dette er jeg stolt over, sa Austgulen.

Ideen bak

Ideen til Pakt ble unnfanget på en reise i USA i 1991. Jan Onarheim fra Statoils forskningssenter og Tor Guttorm Syvertsen fra Unit «hadde sett lyset». De fikk med seg forskningsdirektør Roar Andersen i Statoil og Unit-rektor Rolf Lenschow på prosjektet. De inviterte så de andre fagmiljøene ved universitetet til å bli med på prosjektet. Kun én, Per Morten Schiefloe, professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, tente på ideen. I 1993 ble så programmet offisielt åpnet og lokalisert i en villa i Øvre allé, et steinkast unna hovedbygget på Gløshaugen.

Etter hvert ble flere fagmiljø koblet opp mot Pakt, hovedsakelig som veiledere for studenter. I løpet av de fem årene som forskningsprogrammet har pågått, har Pakt hatt et totalbudsjett på 26 millioner, betalt av Statoil med 15, NTNU med 4, Telenor med 4, og Norges Forsk-ningsråd med 3. 


ASBJØRN H.A. GAASØ
Forsida

flere nyheter