-Studenttinget for passivt

Studenttinget kritiseres skarpt av aksjonsgruppen «Studenten tilbake». Årsaken er at de på forhånd ikke fikk støtte til gjennomføringen av en demonstrasjon mot statsbudsjettet, onsdag 19. november. Gruppen skulle lage løpesedler, og hadde derfor behov for detalj-opplysninger om statsbudsjettet.

Kritikken baserer seg på Studenttinget ikke kunne gi ut tallmateriell fra forslaget til statsbudsjett, og en «konsekvensanalyse» av budsjettvedtak fattet i Stortinget. Dette var viktige opplysninger som Ann Kristin Alseth, Håvard Wigtil og Øystein Folkvord i aksjonsgruppen ville spre før og under demonstrasjonen. Henvendel-sen fant sted fredag ettermiddag, og tiden før løpeseddel-deadline var kort.

- Verken betalte kontormedarbeidere eller valgte studentting-medlemmer burde kunne gjemme seg bak at kontoret var stengt, eller at det var vanskelig å finne de rette opplysningene. Utdeling av løpesedler betyr mye for mobiliseringen og forståelsen for slike markeringer. Derfor ville vi gå ut i rimelig tid foran denne demonstrasjonen, sier de tre.

Politisk uenige

Det var et allmøte i Studentersamfundet som nedsatte gruppen som skulle arbeide med ytterligere markeringer, etter den første demonstrasjonen. Aksjonsgruppen skulle være allmøtestyrt, og en ny demonstrasjon ble planlagt. Hvorfor ansvaret for videre aksjoner ikke inkluderte konkret innsats fra Studenttinget, skjønner ikke aksjonsgruppen. - Leder for Studenttinget forlot salen før møteslutt. Vi skjønner ikke at de uteble i videre planlegging, når de allerede var med i starten. Demokratisk valgte studentrepresentanter burde også kjempe mer for høyere stipendandel, uavhengig av statsbudsjettets helhet. Vi savnet konkret initiativ før den andre markeringen, og tror det skyldes studenttingets konservative linje. Det måtte press til fra både NSU sentralt, og fra lokale studenter for å markere budsjettmotstanden i Tronheim, påstår aksjonsgruppen. At tingets periode snart er slutt, og at ledelsen mangler faktisk interesse i saken, er andre momenter aksjonsgruppen trekker frem.

- Aksjonsgruppen: -burde vite bedre

Leder Per Kristian Norddal i Studenttinget har ikke noe i mot en debatt om byråkrati i egen organisasjon. Norddal påpeker at opplysninger om Statsbudsjettet var tilgjengelig hos NSU sentralt, og at Studenttinget står fritt i å velge hva det vil engasjere seg i.

Norddal synes det var positivt at så mange deltok i den andre markeringen mot Statsbudsjet-tet. Han forstår at det på kort tid kan være vanskelig nå ut med løpesedler til alle studentene. - Men det er også opp til fakultetsrepresentantene å holde kontakt nedover i systemet, sier han.

Hadde kunnskapen

- Studenttingets sekretær har ordinært annsettelsesforhold, og har ikke noe ansvar utover vanlige rutiner på kontoret. Arbeidstiden er vanligvis mellom 8.00 og 16.00. Sekretæren har ikke politisk arbeidsbyrde. Vi andre var på NSUs lansdstyremøte i Oslo, da aksjonsgruppen ringte kontoret. Også NSU har telefon, og gruppen kunne skaffet opplysningene der. Aksjonsgruppen burde kjenne dette systemet så godt, særlig fordi Ann Kristin Alseth i har vært leder i det tidligere Studentalltinget i Trondheim, sier Norddal


BJØRN LØNNUM ANDREASSEN
Forsida

flere nyheter