Suksess for tverrfaglig marin-satsing

42 forskjellige universiteter i Europa har meldt sin interesse for å komme til Trondheim for å utføre marine forsøk. Reise, opphold og forskning betales av EU.

Det var Sissel Hertzberg på Internasjonal avdeling ved NTNU som først så muligheten for å hente penger ut av EU-systemet. Med tanke på at Trondheim besitter et faglig bredt marint miljø, tok hun i begynnelsen av 1996 kontakt med professor Egil Sakshaug ved Institutt for naturhistorie. Sammen la de hodene i bløt og tok kontakt med flere marine miljøer i Trondheim. Blant de som har samarbeidet, er de marine NTNU-miljøene på Tyholt, Brattøra og i Trolla, samt Sintef og Oceanor. I tillegg har flere teknologifakultet på Gløshaug-en vært med. Samarbeidet endte opp med en søknad til EU, hvor forskere Europa over ble tilbudt å komme til Trondheim for å utføre forsøk og å forske.

Large Scale Facility

Det er ikke fagmiljøene i Trondheim som har fått godt og vel fire millioner EU-kroner, men som navnet på prosjektet sier, de «Storskala-fasiliteter» Trondheimsmiljøet kan tilby. Det er med andre ord skipsmodelltanken på Tyholt, bassengene og laboratoriene i Trolla og på Brattøra, forskningsstasjonen i Hopavågen på Mørekysten og Trondheimsfjor-den selv som skal trekke utenlandske forskere hit. I tillegg frister Egil Sakshaug i søknaden til EU med to forskningsfartøyer, et utall måleinstrumenter og ? Haltenbanken.

Når søknaden til EU nå ble innvilget, er det det andre prosjektet i Norge som ble godkjent av Brussel. Fra før er et liknende prosjekt ved Universitetet i Bergen i gang. Midlene som er bevilget, skal rekke i 25 måneder, og man regner med at de utenlandske forskerne som kommer, i gjennomsnitt blir i Trondheim i tre måneder.

- For noen dreier det seg kanskje bare om et forsøk som er avviklet på få dager, men ingen kan bli lenger enn et halvt år, forteller Egil Sakshaug.

Centre of Exellence

Universitetsledelsen har som erklært målsetting å opprette spydspisser ved NTNU, spydspisser som kan fungere som «Centres of Exellence».

- Dette prosjektet er et typisk Center of Exellence. Ikke fordi vi driver egen forskning, men fordi vi kan tilby utenlandske kolleger et stort tilbud av allsidige fasiliteter og et bredt fagmiljø. Dette omfatter foruten det marine miljøet på Tyholt også biologer, teknologer, fysikere, kjemikere osv., sier Sakshaug.

- Hva kan NTNU trekke ut av dette?

- EU-midlene skal gå til forskernes reise og opphold. Men i tillegg skal de som stiller opp med utstyr, det vil si i mange tilfeller NTNU, ha betalt for slitasje og forbruk. Det vikigste er imidlertid ikke at NTNU kan tjene noen kroner. Det viktigste er at NTNU og Trondheimsmiljøet kan bli kjent og respektert i Europa, en verdi som neppe kan underskattes, sier lederen av prosjektet, professor Egil Sakshaug.


EINAR MYRENGET

Forsida

flere nyheter