Svenske Vattenfall ny kraftleverandør

NTNU har nylig inngått en femårig samarbeids-avtale om kraftleveranser med selskapet Vattenfall AS.

Universitetet regner med at avtalen vil redusere strømutgiftene neste år med om lag åtte millioner kroner, sett i forhold til den gamle avtalen. Det svenske selskapet vant anbudsrunden i konkurranse med blant andre Trondheim Energiverk som tidligere var eneleveandør til NTNU. Trondheim energiverk skal imidlertid fortsatt levere fjernvarme til universitetet.

I tillegg til å levere elektrisk kraft til alle NTNUs anlegg, skal Vattenfall også fungere som samarbeidspartner om alle energirelaterte spørsmål. Avtalen kan blant annet innebære at NTNU og Vattenfall setter i gang felles forskningsprosjekter. I tillegg skal den nye leverandøren bidra til energiøkonomisering, bedre miljøledelse og en generell videreutvikling av NTNUs kompetanse innen energirelaterte emner. Vattenfall er nordens største kraftleverandør, og har i løpet av de siste årene blitt en av de største aktørene på det norske markedet.

Forsida

flere nyheter