Designpris til NTNU

NTNU fikk onsdag ettermiddag tildelt «Merket for god design» som blir utdelt av Norsk Designråd. Dette er en utmerkelse som går til norske bedrifter og organisasjoner som har utmerket seg ved den måten organisasjonsprofilen kommer til syne på i trykksaker, annonser og annet presentasjonsmateriell. Det er designeren Bruno Oldani som har utarbeidet NTNUs grafiske profil.

I jury-uttalelsen fra Norsk Designråd heter det: «Det nye teknisk-naturvitenskapelige universitetetet (NTNU) danner en paraply for mange ulike fakulteter og institutter, og skal dermed favne om en rekke identiteter. Denne oppgaven blir godt ivaretatt av profilhåndboken. Både profilen og symbolet er utformet i en nøytral og vid form slik at universitetets ulike brukergrupper kan påvirke det, utfolde egen kreativitet og utvikle tilhørighet.

- Det er gledelig å se at flere og flere oppdager kvalitetene i designprogrammet og tar det i bruk, sier informasjonsdirektør Kåre Kongsnes ved NTNU. Han mener at designsprogrammet har vært et viktig bidrag til at NTNU på kort tid har blitt et innarbeidet begrep i folks bevissthet.

«Med utmärkt högaktning........»

Via Bruno Oldanis designkontor i Oslo dukket det opp et brev til NTNU fra Ystad i Sverige for ikke så lenge siden. Det var fra en dame som hadde besøkt den nordiske utstillingen «Form Design X nio» i jubileumsbyen Kalmar i høst. Der hadde hun oppdaget NTNU-klokka, og med «utmärkt högaktning» for designet, ba hun om å få vite hvor den kunne kjøpes, «mycket förtjust» som hun var. I mange år, forteller hun, har hun vært på jakt etter ei slik klokke. Nå skulle hun tipse familien, siden fødselsdagen stundet til.

Nå fant hun klokka i Kalmar. NTNUs designprogram var ett av de norske bidragene til den nordiske designmønstringen i jubileumsbyen. Hvert av de fire nordiske land hadde plukket ut eksempler på «design med nasjonalt særpreg i et felles designbuskap». Samtidig med utstillingen ble det avviklet en rekke konferanser og seminar som hadde som formål å belyse og styrke nordisk design. Flere av de fremste nordiske formgiverne var representert på de mange utstillingene.

Det krever neppe stor fantasi å forestille seg at fru Thuresson fra Västra Vallgatan i Ystad ikke trengte å be familien om å kjøpe NTNU-klokke til fødselsdagen. Ved slike anledninger smelter selv det mest forherdede hjerte i Informasjons-avdelinga.

Forsida

flere nyheter