NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
«Smarte» sykler leies ut

De nye abonnementsyklene er forsynt med et lås som åpnes når det berøres av en elektronisk brikke. Ved tilbakelevering lagres visse data om bruken av sykkelen, og disse kan redusere driftsutgiftene og effektivisere bruken av sykkelparken. Abonnenter som ikke overholder reglene får prikkbelastning.

Firmaet Smart City Bike åpner om kort tid for prøvedrift med elektroniske abonnementssykler ved NTNU.

Det vil etter det vi hører koste omkring 200 kroner per år å få utlevert en elektronisk nøkkelbrikke, som gjør det mulig å forsyne seg med en sykkel fra stativet. De nye syklene kan i motsetning til de vanlige bysyklene låses hvor som helst, for eksempel når du gjør ærend på butikken. Det elektroniske låssystemet gir for øvrig driftsavdelingen verdifulle data som kan optimalisere virksomheten. Når bruken av sykkelen avsluttes, og den låses fast til et av stativene, vil visse data lagres i fortøyningsenheten - ikke navnet på brukeren, men hvilken kategori bruker, hentested, leveringssted og brukstid. Brudd på lånebetingelsene - for eksempel for sen innlevering - registreres med prikkbelastning på brukeren, og ved for mange prikker deaktiveres nøkkelen. Etter en viss tid, den tid det tar å «sone» syndene, aktiveres nøkkelen igjen.

Systemet gir driftsavdelingen oversikt over hvem det er som ikke har levert en sykkel tilbake innen tidsfristen. Dermed kan den raskt hentes inn til felles bruk igjen. Opplegget ved NTNU vil sannsynligvis basere seg på 10 abonnenter per sykkel, og det vil trolig i prøveperioden bli utplassert 20 sykler.

Abonnementsykkelordningen ved NTNU inngår i et større pilotprosjekt som gjennomføres i Sandnes, Stavanger og Trondheim. Bak utprøvingen av de elektroniske syklene står Sandnes-firmaet «Smart City Bike» hvor tidligere NTH'er Inge W. Danielsen er daglig leder.

- Vi tilbyr pakkeløsninger både for bymarkedet og firmamarkedet, og systemet er delvis reklamebasert. Det vil ikke bli utplassert reklame på sykkelstallene på NTNU, men syklene vil, som de bysyklene som i dag er i bruk, bli forsynt med reklame, opplyser Danielesen til UA. Han trekker fram flere fordeler ved det nye abonnentsystemet, som etter utbygging vil kunne tilby brukerne sykkel innenfor samme abonnement også i andre byer.

- Trondheim kommune har bred erfaring med bruk av bysykkel, men vi vet det er interesse for å gå inn på en strammere variant som gjør det mulig å kontrollere kostnadene og vedlikeholdsutgiftene. Dagens system gir heller ikke god nok oversikt over bruk og brukere. Kommunen er derfor inne i forprosjektet hvor vi tester et begrenset abonnementssystem, i første omgang på 50 sykler, forteller Inge Danielsen.


GEIR GJELSETH
KENNETH AAR (FOTO)