NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Universitetsforlaget, en død i skjønnhet ?
Replikk                                         
Gudmund Stang  
 Siste nummer av Universitetsavisa vier mye plass til Universitetsforlagets undergang (3,5 sider). Det er sjeldent man bruker så mye plass til et seriøst universitetsanliggende. Er så dette et seriøst universitetsanliggende? Var Universitetsforlaget et seriøst akademisk forlag ? Vi kan videre spørre om vi kan klare oss uten det.

Blar vi gjennom deres siste omfangsrike katalog finner vi noe som kan interessere, men forlaget spesialiserte seg på det som vel er det største og mest dynamiske marked i dag: faglige innføringer, studiebøker, håndbøker, grunnbøker, oppgavesamlinger osv. De har utgitt fagtidsskrifter, ordbøker i alle former og farver og mye, mye mer. Også verdiløs spenningslitteratur, slikt man venter å finne i Vi menn (Kjartan Fløgstads siste).

Vi finner også noe i strengere forstand vitenskapelig litteratur, men ikke mye, og det er blitt mindre med årene. Vi finner også ett og annet verdifullt bidrag til samfunnsdebatten og den akademiske diskurs (f. eks. Rune Slagstad). Men forlagets nedleggelse truer ikke tidsskriftene, de meget få vitenskapelige monografiene de har sluppet ut på markedet i det siste eller Fløgstad og Slagstad. Mange av tidsskriftene kan sikkert med fordel utgis av internasjonale forlag som f. eks. Sage. Dette har jeg selv erfaring for.

Universitetsforlaget har i de siste årene vært et rent kommersielt forlag, sentralt plassert i den feteste sektor i bokbransjen og i konkurranse med bl. a. de to som nu har kjøpt det opp og som formodentlig klarer det bedre. Universitetsforlaget har knapt bidratt til å løse problemet som de vitenskapelige miljøene ved våre universiteter har: effektiv publisering og markedsføring av viktig vitenskapelig produksjon. Dette drives i dag som en husflidsgeskjeft innenfor det enkelte universitet, gjerne på instituttnivå. Derfor gråter vi heller ikke når dette forlaget nu forsvinner.

Universitetsavisens siste nummer viet ellers stor oppmerksomhet til vår omgang med alkohol, piller m.m., og nummeret før avisa tok opp sykkelen som universitetsproblem. Jeg venter med spenning på neste nummer: blir det skilsmissefrekvensen i stipendiatrekkene? Plastkrus i papiravfallet?

For å følge med i vårt universitet og dets problemer er Under Dusken i dag et langt bedre redskap.