NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Hydro-direktøren Dag Flaa uttalte i Adresseavisen nylig at NTNU bør gjøres om til en stiftelse. Strategidirektør Gunnar Sand på Sintef mener det er et viktig varsku som bør lyttes til.

Kollegierepresentant Trond Andresen sammenlignet Dag Flaas kronikk i Adresseavisen 25. oktober med Orwellsk retorikk i en kronikk noen dager etter. Dette synes strategidirektør på Sintef er å gå over streken for hva som sømmer seg.

- Vi må huske på at Dag Flaa har vært adm.dir. i Hydro Aluminium i 20 år, og bygd opp bedriften til å bli ledende innenfor teknologi blant annet i samarbeid med NTNU. Det er en venn av NTNU som sier dette, ikke en kritiker.

Gunnar Sand holder en forsvarstale for Dag Flaa. Forteller at direktøren har et hjerte for NTNU.

- Dette er et menneske man må lytte til, og folk bør rette seg litt i ryggen. Når en som han roper varsku, må det tas på alvor, og ikke besvares med usakligheter, slik som Trond Andresen gjorde det, sier Gunnar Sand.

- I samme avis som Flaas kronikk stod i sier du at «Demokratiet går så langt at universitetet blir handlingslammet, og det er farlig i den tiden vi er inne i.» Hva mener du med det?

- Utviklingen kan vi like eller ikke, være enig i eller uenig i, men det er nå slik at noen tog går - og vi klarer ikke stoppe dem.

- Hva tenker du på?

- Dereguleringen av samfunnet for eksempel. Televerket og el-verkene er nå blitt fritatt fra statlig styring ? blitt frittstående virksomheter. Det er bare et tidsspørsmål før det samme skjer med sykehusene.

- Men det er vel noe vesensforskjell mellom et universitet og disse bedriftene?

- Jeg ser ikke noen grunn til at man skal tenke forskjellig fra for eksempel et sykehus. Det handler om å finne de organisasjonsformene som bidrar til best mulig kvalitet.

- Synes du ikke det er drastisk for et universitet å skulle tekkes et marked, som ingen forøvrig har kontroll på, og gi slipp på demokratiske prinsipper innad i universitetet? Da vil universitetet gå bort fra rollen sin som premissleverandør til å bli en nikkedukke for næringsliv og samfunnet forøvrig?

- Det er ikke mitt bilde at universitetet skal tekkes et marked. Men universitetet er i en konkurransesituasjon. Det konkurrerer om de beste studentene. De går dit tilbudet er best.

Universitetet i dag har et problem med hensyn til styringsmodellen. Det er en universitetslov som legger opp til en kolossal detaljstyring. Dette fører for eksempel til en tidkrevende tilsettingsprosess når professorer skal ansettes. De beste folkene har ikke tid til å vente på et professorat.

NTNU taper slik i konkurranse med bedrifter og andre utdannings- og forskningsinstitusjoner.

- Du har sagt at midlene på NTNU "smøres for tynt utover"?

- Hvordan midlene skal smøres utover, må en beslutningsdyktig ledelse ta stilling til. Slik det er i dag har ledelsen vanskelig for å foreta drastiske omprioriteringer.

- Hvilke fagkulturer og tradisjoner må bort for at andre skal få tilstrekkelige midler til å hevde seg i konkurransen?

- Noen må nødvendigvis tape. Det er det en klok ledelse som må avgjøre. En kan ikke tilgodese alle med alt hele tiden.

- Så du ser for deg, slik som Dag Flaa i Norsk Hydro, at NTNU kan styres som en stiftelse?

- Det vil være sunt for NTNU å få et styre med overvekt av eksterne styrerepresentanter. Universitetet er avhengig av impulser utenfra. Man må huske at det er samfunnets midler universitetet bruker. For meg er det rart å se at NTNU har maksimalt antall styrerepresentanter i Kollegiet, mens de kun har to eksterne. Det tror jeg ikke er lurt.

- Men er det så lurt å la NTNU bli en stiftelse - hva da med Sintef? Vil ikke denne oppdragsforskningsinstitusjonen da bli overflødig?

- Her må du skille mellom organisasjonsform og oppgave.

- Henger ikke det sammen?

- Nei, det er ikke en sammenheng. Stiftelse er bare

en organisasjon som tillater styret og ledelse å styre sitt eget bo.

- Men dette vil vel få uante og storekonsekvenser for enkelte fagmiljø?

- Noen må ta beslutninger på tvers av fagmiljøer. Jeg har til gode å se det fagmiljøet som legger seg selv ned. Ergo det må et sterkt styre og ledelse til, som har til oppgave å ivareta helhetsperspektivet, og som har fulllmakt til å gjøre det som er lurt.

- Gjøre det som er lurt?

- Det vil være å ta beslutninger som gjør at universitetet forholder seg til utviklingen, og slik se hva som er viktig til enhver tid. For eksempel viste NTH handlekraft på syttitallet da offshore-industrien hadde behov for kompetanse. Nå har IT-utdanningen vært i fokus. Kanskje vil vi nå se en tendens til at det er kulturen og menneskelige verdier som kommer i fokus.

- Er ikke det noe som alltid burde være i fokus, og ikke betinget av trender og hva som selger på et marked?

- Absolutt, men et slikt argument vil lett kunne brukes som forsvar for alle fag til enhver tid.

- Hva med den intellektuelle og kritiske røsten i framtidens universitet slik du skisserer det?

- Det er ikke dem Flaa vil ta bort.

? Hva med den frie forskningen?

- Den frie forskningen er nødvendig. Uten den dør fagene. Men også den frie forskningen har sin grense. Får du gjøre hva du vil? Tror du jeg får gjøre hva jeg vil? Vi er ansatt til å gjøre en bestemt oppgave. Men jeg blir gitt frihet til å løse oppgaven på min måte. Det er ikke plass til folk som bare følger egne lyster, sier strategidirektøren.

Den ene veggen hans på kontoret er dekket med malerier av gråtende barn, elg i solnedgang og sigøynerdamer. Kitsch heter det.


KAREN ANNE OKSTAD
FOTO: SISSEL MYKLEBUST