NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Dragvoll bygges ut

Mandag ble byggestart for Bygg 11 på Dragvoll innledet med inngjerding og etablering av anleggsområde.

Nybygget, et undervisningsbygg som rommer et stort auditorium over to etasjer (amfi) og tekniske rom, ventes å være ferdig til sommeren neste år, og det vil bli tatt i bruk fra høstsemesteret. Arkitektonisk vil dette bygget bli tilpasset bygningsmassen som eksisterer på Dragvoll, opplyses det.

I byggeperioden må mange av de ansatte på Dragvoll belage seg på en del støy, og i en periode må noen også på grunn av sprengningsarbeider flytte midlertidig bort fra de kontorene de i dag bruker. Forut for sprengningsarbeidene vil ITEA sikre de store regnemaskinene på Dragvoll. Rutiner er fastsatt slik at anleggsarbeidet ikke skal føre til skader eller tap og forsinkelse av produserte data. Sprengningsarbeidene starter så hurtig som mulig etter 8.november, og støy og rystelser vil sette sitt preg på tida fram til februar.

To hovedentreprenører er inne i bildet ved denne utbyggingen, Selmer for selve byggingen og ABB Miljø for innvendige løsninger.

- Kostnadsrammene for dette bygget var opprinnelig på 25 millioner kroner, men vi har godt håp om å komme vesentlig lavere, sier prosjektleder for Bygg 11, Tor H. Johansen. Han opplyser at det nye bygget vil være på 2.000 kvadratmeter, og at det i første rekke er SVT som får nyte godt av utvidelsen.

Dragvoll-utvidelsen skjer i forlengelsen av bygg 9 og 10. I det nye auditoriet vil det bli plass til 300 studenter.


GEIR GJELSETH