NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Debatt
Dommedag

I Universitetsavisa nr 16, 21/10, har Martin Ystenes et innlegg under overskriften «Hva har hendt med dommedag?» Ystenes har selvsagt rett i det han skriver om overdrivelsene i forbindelse med jordas befolkningsøkning, men jeg syns allikevel at han tar for lett på dette fenomenet. Faktum er jo at f.eks. alle miljøproblemer har sin rot i overbefolkningen, og vi kan ikke være tilfreds med situasjonen så lenge antallet mennesker faktisk øker. Først når antallet begynner å avta, kan vi muligens puste ut.

B. Forssell
Inst. for teleteknikk