NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Debatt

Absurd anklage

Marianne Kjølås uttrykte i forrige nummer sin frustrasjon over studenter som først «ber om begrunnelse for sin egen udugelighet», for deretter å belaste systemet med en klage på eksamenskarakteren. Klager er altså en uting og i tillegg fullstendig nytteløst da det er «mikroskopiske sjanser for å få bedre karakter». Det slår meg som litt påfallende at eksamenssystemet er så ufeilbarlig at en ny gjenomgang av sensuren aldri påviser at man tok feil i utgangspunktet. Jeg må nok innrømme både egen erfaring med systemet og det jeg har sett som tillitsrepresentant har gitt visse indikasjoner på at NTNU og ikke minst Siv.ing studiet, som Kjølås representerer, har en evalueringsform som ikke gir et helt rettferdig bilde av studentens fagkunnskap. Men dette er vel bare et utslag av vår kollektive «udugelighet» som studenter.

Nå skal jeg ikke dra dette over til en debatt på eksamensformer. Det som virkelig skremmer meg er den innstillingen til sit eget yrke Kjølås legger for dagen. Hun stiller spørsmålstegn med hvorfor «Studentene søker seg til universitetet når de ikke engang er interessert i å gjøre det best mulig». Dessuten kan hun fortelle at studenter klager på eksamenskarakteren i stedet for å «skjerpe seg gjennom hele semesteret slik at de oppnår god karakter». Det har lenge vært et problem at enkelte ansatte på universitetet mangler kundefokus. Men at en ansatt i en servicestilling kan gå ut med en slik innstilling offentlig fremstår for meg som fullstendig absurd.

Jeg brenner etter å tilbakevise Kjølås påstander punkt for punkt. Dette ville fylt mange spalter og ville gjøre hele innlegget noe ufokusert. Derimot håper jeg at det ringer noen store alarmklokker et sted i systemet når kundebehandlere går ut offentlig og direkte hetser kundene. Det må da finnes mekanismer som settes inn i slike situasjoner?

Lars Høgås
(leder SU-Siv.ing)