NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Debatt
Klagerett er en Menneskerett!

Førstesekretær Marianne Kjølås skriver i et innlegg i Universitetsavisa at hun er grundig lei alle karakterklagene hun får inn fra mer eller mindre «udugelige» studenter. «Dette skaper jo bare merarbeid og store kostnader for NTNU, mens det bare er en mikroskopisk sjanse for forbedring av karakterene», skriver hun.

Kjære Marianne Kjelsås. Et av de siste halmstrå av påvirkning som er igjen for den enkelte student innenfor den papirfabrikken som NTNU jo er blitt, er jo retten til å klage på karakteren. Selv om det finnes mange «udugelige» studenter, finnes det også mange «udugelige» sensorer. Selv har jeg opplevd å ha gått opp fra 2.8 til 2.2 i karakter etter en klage. Og denne muligheten vil du i effektivitetens navn nå ta fra studentene, for om mulig skape enda større maktesløshet blant studentene?

Din holdning bekrefter en antagelse jeg har hatt under mine 5 år som student ved NTNU: byråkratene setter effektivitet over studenten, og studenten er og blir et nødvendig onde.

Hallo? Universitetet er til for studentene (trodde jeg i hvert fall), og hvis de er udugelige og late, så er det kanskje et resultat av et dypere problem ved universitetssystemet (eller hele vår samtid). Å fjerne den siste rest av påvirkning som studentene sitter igjen med i dag, for om mulig å redusere kostnader og øke effektiviteten, ville være dødsstøtet for et universitet med respekt for seg. Bare tanken på det symboliserer hele NTNUs problem. 


Jan Tore Ludvigsen
Hovedfagsstudent
i Psykologi.
janlud@stud.ntnu.no