NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Lager bransjenorm for renhold 

Når bedrifter kalkulerer tid og utgifter knyttet til renhold, kommer de ut med høyst forskjellige tall. Nå samarbeider Oddbjørn Sjøvold med Servicebedriftenes landsforening om å lage en bransjenorm som sikrer en felles, norsk standard for kalkulering av renhold. Den bygger på en kartlegging av hvordan ulike bedrifter kalkulerer; og vil ta stilling til ulike faktorer som type bygg, innredning, romtype etc. Ut fra dette skal man før året er omme ha fastsatt en bransje-norm som vil skape et langt bedre grunnlag for å planlegge renhold. De samme partene har også et prosjekt gående med Stats-bygg, som dreier seg om riktig bygningsdesign for riktig renhold.
- Renhold har vært et forsømt område i prosjektplanlegging. Vi skal huske på at kostnadene ved renhold av et bygg er like høye som driftskostnadene knyttet til energi, sier Sjøvold.
 

Fag til folkehelsens fremme

Sanitasjon ble etablert som satsingsområde ved NTNU i 1994, etter initiativ fra Institutt for klima- og kuldeteknikk og Norsk VVS Energi og Miljøteknisk forening. Faget kombinerer de tekniske sidene ved sanitær, renhold og hygiene, og har som overordnet mål å fremme norsk folkehelse. Oddbjørn Sjøvold ble i 1996 landets første og hittil eneste professor i sanitasjon.
Sanitasjon går ut på å skape og vedlikeholde gode hygieniske forhold i alle slags bygg og anlegg, på en ressursøkonomisk måte og ved hjelp av moderne teknologi. Det omfatter sanitærutstyr, rørnett, avløpssystemer, utstyr for rengjøring av bygninger og installasjoner, renholdmaskiner, renseutstyr for vann, utstyr for å sikre næringsmidler, utstyr for å ta hånd om avfall m.m.
Viktige praktiske aspekter er materialer og bestandighet, utforming av vannskadesikre og funksjonelle rørinstallasjoner og våtrom, samt utforminger generelt som sikrer et rasjonelt renhold. Sanitasjon omfatter forskning på og utvikling av eksisterende og ny teknologi, prosesser, helse og komfort.
Undervisningsmessig kjøres faget som en del av klimateknikk, men professor Sjøvold mener at både arkitekt- og byggstudenter ville ha nytte av det.
- Jeg blir provosert når jeg fortsatt ser arkitektene tegne knøtt-små bøttekott, eller installasjoner som er umulig å holde rene, sier han.
 

Les hovedsaken her