NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Vegdirektoratet:

Fartsovervåkning prioriteres

Avdelingsingeniør Arve Nyborg i Vegdirektoratet bekrefter at rødlyskontrollen blir avviklet, men at det gjenstår noen formaliteter før vedtaket er endelig. Nyborg bekrefter også at måling av fart vil bli høyere prioritert i tida framover.
- I dag er det omlag 185 punkter som fartovervåkes med kamera i Norge. I Sør-Trøndelag er det bare fire, men flere vil komme. Kriteriene for at det skal kunne monteres fartsovervåkningsutstyr, er like over hele landet, og alle tre betingelser må være oppfylt før en fotoboks settes opp. De tre kriteriene er:

* Ulykkesfrekvensen målt over fire år skal være større enn ved tilsvarende vegstrekninger.
* Det skal være minst 0,5 personskader pr. år pr. kilometer målt over hele vegstrekningen.
* Den målte gjennomsnittshastigheten skal være større enn hastigheten gjengitt på skiltene.

Melhus og Buvika

Oppsynsmann Rolf Johansen ved Vegkontoret i Sør-Trøndelag er etatens lokale ekspert på kameraovervåkning, og forteller at de fire kameraene i fylket vårt alle står i Trondheim.
- Det står ett på Heimdals-myra, ett er i Osloveien, ett står i Innherredsveien ved Voldsminde og ett står i Prinsens gate ved kinoene. Planene i Sør-Trøndelag ellers omfatter fire nye punkter, og det er spesielt vegen mellom Klett og Melhus som er aktuell, samt strekningen fra Uddevoll bru via Buvika og utover mot Orkanger. Planen er at slike kamera skal komme opp en gang mellom år 2000 og 2001, forteller Rolf Johansen.
 

Les hovedsaken her