NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
 Kreativ,konstruktiv, kritisk

Strategisk plan for NTNU er nå til høring. Som motto for planen har vi foreløpig valgt «kreativ, konstruktiv, kritisk». Det er blitt sagt at dette er lite retningsgivende, og derfor egner seg dårlig for å vise hvorledes NTNU ønsker å utvikle seg. Burde det ikke heller være noe i retning av«IT-universitetet», «Miljø-universitetet», «Næringslivets universitet», eller helst bare «Universitetet i Trondheim»?

Mottoet går primært på holdninger og verdier, men ikke bare det. For vårt universitetsmiljø, som har vært gjennom en turbulent fase med både innbilte og reelle motsetninger, er holdninger og verdier spesielt viktige. Samtidig peker mottoet på viktige sider ved NTNU. Kreativitet og evne til nyskaping og nytenkning er noe som vi forventer av oss selv, og som samfunnet forventer. Å være konstruktiv blir ofte forbundet med de teknologiske miljøene. Vi har den optimistiske teknolog som alltid er på jakt etter løsninger. Har man oppfunnet noe som forurenser, vel, så er det bare å finne opp noe som reduserer eller isolerer forurensningene. Men i den stadige jakten på løsninger glemmer man kanskje å reflektere over det totale bildet. Hva er egentlig i ferd med å skje? For å svare på det, trenger vi den kunnskap og den kritiske tradisjon som naturviterne, samfunnsviterne og humanistene står for. Å være kritisk er mer enn bare å kritisere, det betyr også å analysere og vurdere, tenke igjennom ting. Det blir selvfølgelig lett slik at man peker på farer og kommer med betenkeligheter. Teknologen blir skuffet, han har skapt noe som menneskene har fordel av, og vil jo bare godt, og så kommer noen og snakker bare om farene. I NTNU har vi en god balanse mellom kunnskaps- og aktivitetsområder. Som kunnskapsinstitusjon er det vår oppgave å se både muligheter og vanskeligheter, og samtidig være skapende.

NTNUs ambisjon bør være å bruke kreativiteten også i forhold til egen institusjon og omverdenen. Vi må samtidig ivareta vår kritiske og konstruktive rolle. Vi må ha en kritisk vurdering i forhold til vår konstruktive aktivitet, og vi må være forpliktet til å være konstruktive i vår kritiske analyse.


Emil Spjøtvoll
rektor