NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
 Realfagbygget - en skandale?

Instituttstyrer Kristian Seip ved Institutt for matematiske fag bruker i Universitetsavisa nr. 16 sterke ord om de som har arbeidet frem og planlagt Realfagbygget. Skandalen er ifølge Seip et resultat av at «Prosjekteringen av dette gigantbygget ble gjennomført på en så dårlig måte at man til slutt ikke maktet å få plass til alle involverte miljøer».

Når Kollegiet på begynnelsen av 1990-tallet utredet og bestemte at realfagmiljøene ved daværende AVH og NTH skulle samles, vurderte man å legge et felles nybygg til Dragvoll eller Gløshaugen. Det siste ble valgt, og den eneste aktuelle tomt er den det nå bygges på. Kollegiet bygget sine vurdering på at miljøene trengte ca. 33 000 kvm netto. En av mine første oppgaver var å kontrollere grunnlaget for dimensjonering av et fremtidig bygg, og resultatet av det arbeidet var at prosjektet vokste til ca. 45 000 kvm netto. Det er mer enn maksimal utbygging på den aktuelle tomt.

Med vilje i Stortinget til å finansiere hele prosjektet, og en for liten tomt, sto man overfor flere muligheter som jeg ikke skal utrede her. Konklusjonen ble en strategi om å samle de eksperimentelle realfagene i nybygg og eksisterende kjemi-blokker. De matematiske fag ble lagt til sentrale områder på Gløshaugen fordi de betjener langt flere miljøer enn de eksperimentelle realfagene.

De samlede realfag ved NTNU utgjør altså en bygningsmasse som overstiger kapasiteten på den største ledige tomten på Gløshaugen. Hverken god eller dårlig planlegging kan endre på det. Når den beste løsningen ikke kunne realiseres, måtte man velge den nest beste. Det ble utarbeidet og vedtatt en plan hvor alle de aktuelle miljøer ble lokalisert til Gløshaugen. Hvis noe i denne saken er en skandale, så er det at våre politikere ikke følger opp sine egne lovnader om et samlet realfagmiljø på Gløshaugen. 

Tore Syversen
Prosjektleder 1992 - 1996 Realfagbygg på Gløshaugen