NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Universitetsavisa

banker på hos

Stian Saur

Stian Saur har grunnfag i friluft. Eller rettere om friluft. Liv. Han har grunnfag i friluftsliv. Og han har papirer på at han kan gjøre opp bål. NTNU, synes han, er for lite praktisk orientert.

Vi påtreffer den unge mann bak skranken i biblioteket på Dragvoll. Før vi kom til Stian Saur, hadde vi rukket å spørre tre kvinnelige ansatte. Men kvinner stiller som kjent gjerne sitt lys under ei skjeppe. Så de tre kvinnene betakket seg og pekte unisont på den eneste mannen i forsamlingen.

- Du har ring i øret, så det må vel bety at du er sivilarbeider?
- Ikke nå, men jeg har vært, ved universitetsbiblioteket i Tromsø, før jeg flyttet hit.
- Men hvorfor har dere ring, alle sammen?
- Vi får den satt i ved ankomst Hustad leir.
- Hvorfor er du her?
- Det kan du spørre om. Det er en kjedelig jobb. Men de som jobber her, er hyggelige.

Stian Saur er studentvakt, en stilling han deler med fire andre studenter. De jobber en formiddag og en ettermiddag i uka.

Jobben hans går ut på å sette innleverte bøker tilbake i hyllene. Ganske gørr, med andre ord. Men tjener han bra på dette, i det minste?

- Næsj. Vi tjener 79 kroner timen. Men det bidrar jo til å betale husleia. Nå er timelønna visstnok gått opp til kroner 84. Hurra.

Saur studerer for tida statsvitenskap grunnfag. Mellomfag skal han begynne på etter jul. Med tider og stunder blir det muligens hovedfag. Fra før har han grunnfag i filosofi.

- Og så har jeg grunnfag i friluftsliv.
- Jaha.
- Fra høgskolen i Telemark, avdeling Bø.
- Fikk dere vekttall per antall gåtte fotturer?
- Faget anbefales! Praktisk rettet, man lærer noe om å greie seg i naturen, pluss at du blir bibrakt en god del praktisk kunnskap. Man lærer gjennom problemløsning. Når vi for eksempel skulle lære orientering, startet kurset med at vi fikk utdelt kompass og et kart hvor sted for videre undervisning var avmerket, og beskjed om å møte ved dette punktet neste morgen. Slikt er artig.

Ved siden av dette sto fag som forvaltningsfag og friluftspedagogikk på timeplanen. Faget er pedagogisk innrettet, mange planlegger å bli lærer.

- Dessuten har jeg papirer på at jeg kan gjøre opp bål. Prøven gikk ut på at du fikk utdelt en eske fyrstikker og en kniv. Så fikk du to timer på deg til å få fyr på et sprakende bål. Det var faktisk ikke så lett, for det hadde silregnet i lange tider og alt var vått. Dessuten var vi mange som fór og leita etter det vesle som var av tørre kvister.
- Hvordan greide du deg?
- Et lurt sted å leite er nederst på stammen til et grantre, der kan du finne noe tørr ved om du skjærer deg gjennom det ytterste våte laget.
- Hvordan trives du ved NTNU?
- Ikke så verst. Du blir ikke tatt så godt vare på sosialt, men folk er stort sett rimelig åpne. Men undervisningen her er ikke så praktisk rettet at det gjør noe. Spesielt gjelder det filosofi.

... Hva skjer når man gir en filosof en eske fyrstikker? 

TEKST: TORE OKSHOLEN