NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Vil bevisstgjøre om mangfoldet

- Vår klare plikt å bringe kunnskap videre, sier botanikkprofessor Asbjørn Moen, hovedmannen bak det nye nasjonatlaset Vegetasjon.

Han har arbeidet med saken siden 80-tallet og lagt ned minst tre årsverk i prosjektet, Asbjørn Moen - professor i økologi og naturvern ved Vitenskapsmuseet, NTNU. Men nå er det omsider ferdig: Atlas Vegetasjon, en beskrivelse av vegetasjonens utbredelse og variasjon i Norge, fra himmelretning til himmelretning og fra lavland til høyfjell. I tekst, kart, figurer og bilder, systematisert og ryddig.

Formidlingsprosjekt

- Dette er et rent formidlingsprosjekt: oppsummering av kunnskap. Det er både viktig og riktig at vi som sitter og forvalter Norges kunnskapsbank, bringer kunnskapen videre, sier Moen. Han har hatt sine konsulenter og medforfattere, men må likevel tilskrives størsteparten av æren for at dette omfattende verket nå foreligger.

Enestående variasjoner

Atlaset er det første i sitt slag her til lands, og sikter mot et bredt publikum. Universiteter og høgskoler har allerede ført det opp på pensumlistene sine; og utgiverne - Direktoratet for naturforvaltning, Statens kartverk og NTNU - regner med at både videregående skoler og forvaltningsapparatet vil ha stor nytte av det, så vel som den interesserte meningmann.

- Mitt hovedærend har vært å bevisstgjøre om vårt biologiske mangfold, sier forfatteren selv. - Norge har rundt 1800 ulike plantearter. Det er ikke noe spesielt stort tall. Men jeg har villet vise at biologisk mangfold ikke bare er arter, men også genetisk variasjon innen arter. At det er et enestående mangfold i naturtyper og økosystemer - vi har 400 ulike vegetasjonstyper her til lands, og en like enestående regional variasjon. Så slutt å snakke om mangel på biologisk mangfold, sier Asbjørn Moen. 

TEKST: LISA OLSTAD
Les anmeldelse av boka her