Fra Produktdesign til Micro Design

Heldig er den student som får bruke utdanningen sin til å skape noe håndfast - til å sette spor etter seg. Oslo-jenta Trude Hole er en av dem.

Trude er fjerdeårsstudent på Institutt for produktdesign på Gløshaugen, og tilhører det første kullet som startet da denne linja ble dannet i 1993. Etter et års tid i praksis hos suksessbedriften Micro Design A/S på Leangen i Trondheim, ser hun nå at én av hennes ideer settes i produksjon. Nyskapningen er en søyle laget av møbeltre med en automatisk kortleser, som monteres på gulvet. Kortleseren befinner seg i hoftehøyde og står på omtrent en meters avstand fra døra. De personene som bærer det riktige kortet på seg, blir registrert og låsen på døra åpner seg. Det er ikke nødvendig å ta kortet opp av lomma, langt mindre skyve det gjennom en kortleser slik tilfellet oftest er i dag. Kortene kan på forhånd kodes slik at ikke alle kort går til alle dører, og på denne måten oppnår man et slags nøkkelsystem, bare mye mer rasjonelt og lettvint.

- Jeg legger ikke skjul på at det har vært mange forslag på tegnebrettet før vi endte opp med denne modellen, sier Trude Hole.

Flere studenter

Micro Design er en av bedriftene som deltar i samarbeidet Forum Trøndelag. Forum Trøndelag har som mål å utvikle samarbeidet mellom næringslivet og utdanningsinstitusjonene i Trøndelagsfylkene.

Høyteknologibedriften Mic-ro Design har i dag omlag 75 ansatte, de aller fleste med bakgrunn fra Gløshaugen. Det er også grunnen til at bedriften er flink til å utnytte de ressursene studenter kan tilby.

- Hvert eneste år er det studenter fra Gløshaugen som tar sin diplomoppgave med utgangspunkt i oppdrag herfra, forteller forskningssjef Geir Ove Kjesbu.

- Naturlig nok har vi mest kontakt med elektronikk-miljøet. I fjor hadde vi fire studenter, i år har vi én.

- Hva er grunnen til at Micro Design pleier kontakt med NTNU-miljøet ? 

- Hovedårsaken er naturligvis rekruttering. Vi jakter på de beste, de som passer inn hos oss. Når vi har studenter gående blant oss her på bedriften, lærer vi dem å kjenne, og det gjør det lettere for oss å velge riktig når vi skal ansette nye medarbeidere. Såpass ærlig må det gå an å være. Når det er sagt, betyr det også noe for oss å få friske, nye ideer og synspunkter inn i bedriften. Så jeg tror jeg trygt kan si at dette er en praksis vi vil fortsette med.

Eksportbedrift

Elektronikkbedriften Micro Design var fram til for ett års tid siden plassert i Selbu. Og problemet var ikke at man ikke greide å rekruttere ny og kompetent arbeidskraft. Problemet var at de ansatte, én etter én, sluttet etter kort tid. Ledelsen mener at årsaken var at bedriften lå i Selbu, og man mener å ha bremset kraftig på gjennomtrekken etter at man flyttet til Trondheim.

Produktspekteret til Micro Design består av ulike trafikkstyringssystemer slik som bomringteknologi, parkeringskontroll og ikke minst adgangskontroll. 85 prosent av produksjonen går til eksport.

Mangler industridesign

Selv om Micro Design går så det suser, og man stadig rekrutterer fra Gløshaugen, finnes det ingen ansatte med bakgrunn fra formgiving eller produktdesign.

- I Bentes tilfelle hadde vi en forespørsel fra Østerrike for 18 måneder siden, forteller forskningssjef Geir Ove Kjesbu. Østerrikerne ønsket en brikke som skulle brukes til adgangskontroll. Vi presenterte derfor dette forslaget som et prosjekt for Institutt for produktdesign ,og Trude var den som fikk jobben. Og bare for å ha sagt det - vi er veldig godt fornøyd og tror vi har kommet fram til et produkt som selger.


EINAR MYRENGET
Forsida

flere nyheter