Kreftsaken:

- Ikke grunnlag for erstatning

- Det er neppe grunnlag for erstatning i denne saken, sier NTNU-direktør Tor H. Johansen. 

I kjølvannet av kreftsaken på Botanisk institutt, hvor det for noen uker siden ble kjent at fire tidligere studenter hadde fått lymfekreft og leukemi og hvor krefttilfellene blir satt i sammenheng med radioaktive isotoper, er spørsmålet om erstatningssøksmål kommet på dagsordenen. Fra personalsjef Knut Veium får vi bekreftet at iallfall en av studentene vurderer søksmål. Men universitetsdirektøren tviler sterkt på om slike eventuelle søksmål vil ha noen berettigelse.

- Med forbehold om at jeg ikke har detaljkunnskap om hvordan omgangen med disse stoffene faktisk var i den tidsperioden det her er snakk om, betviler jeg at det eksisterer grunnlag for noe erstatningssøksmål. Jeg har selv jobbet i laboratorier i yngre år. De erfaringer jeg personlig har gjort, indikerer at sikkerhetsrutinene ble fulgt på en samvittighetsfull måte.

Johansen poengterer likevel at han uttaler seg på generelt grunnlag.

- Vi vil uansett ta kontakt med KUF-departementet for å få instrukser om hvordan vi skal forholde oss, om et slikt søksmål skulle komme.

Både universitetsdirektøren og personalsjefen gir ellers uttrykk for tilfredshet med måten saken er taklet på da mediene ble orientert. Aviser, radio og TV-kanaler har oppført seg etter måten eksemplarisk, mener de to, som også er fornøyd med sin egen infostrategi.

Bedriftssykepleier Anne Beth Holte ved HMS-seksjonen opplyser at 45 personer om kort tid vil bli kontaktet per brev med tilbud om helseundersøkelse, samt samtaler med folk fra Arbeidsmedisinsk avdeling. Ti nye er lagt til lista etter at saken ble kjent i media.

- Vi oppfatter samtalen som den viktigste delen av konsultasjonen. Det er begrenset hvor mye den somatiske undersøkelsen kan fortelle. Samtalene derimot vil bibringe vesentlig informasjon til dem det gjelder, pluss at vi kan danne oss et bedre bilde av situasjonen for den enkelte, sier Anne Beth Holte.


TORE OKSHOLEN
Forsida

flere nyheter