Kartlegger markedet i Indonesia

«International Business» lærer NTNU-studenter noe om internasjonalisering.

I midten av desember reiser fire unge NTNU-studenter til Indonesia. Med seg i følget har de fire siviløkonomstudenter fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen, fire ditto fra Handelshøyskolen BI i Sandvika - og i kofferten har de opplegg for å kartlegge det indonesiske markedet med henblikk på muligheter for norske bedrifter. Reiseruta vil være planlagt, avtalene i boks - og vel hjemme igjen en måned seinere skal de i rapports form kunne gi noe bakgrunnsstoff og noen anbefalinger overfor norsk næringsliv.

Prosjektet heter «Interna-tional Business» (IB), det har eksistert i 14 år, og tar hvert år for seg et nytt land. De tolv studentene er også nye for hvert år, og de fire fra NTNU er i år Yvonne Aasbø (Institutt for produktdesign), Line Jensen (Institutt for bioteknologi), Håkon Haugnes (Institutt for teknisk kybernetikk) og Trond Magnar Unhammer (Institutt for maskinkonstruksjon og materialteknikk).

Sponset

IB har flere formål å tjene: For det første skal prosjektet kartlegge muligheter og begrensninger for norsk næringsliv i det man mener må være et interessant marked, med henblikk på både direkte investeringer og eksport. For det andre er det et prosjekt for å bedre kontakten mellom studenter og næringsliv. For det tredje skal det gi økonomi- og teknologistudenter anledning til å samarbeide, tilegne seg og utveksle kunnskap. Og for det fjerde er det et ledd i å lære norske studenter noe om internasjonalisering. IB har både Utenriksdepartementet og Norges eksportråd i ryggen som samarbeidspartnere og rådgivere.

Tidligere har IB undersøkt markedet i Singapore, Brasil, Australia, Italia, Kina, Thailand, Russland/Baltikum, Portugal, Mexico, Ungarn, Chile, Sør-Afrika - og i fjor India. Om studentenes rapporter direkte har resultert i nye investeringer, tør ikke årets gruppe å si noe om, men de mener å vite at norsk næringsliv nå er inne på enkelte områder som ble behandlet i fjorårets India-rapport. - I alle fall er tilbakemeldingene fra næringslivet svært gode, og Teknologi-bedriftenes landsforbund står nå på bestillingslista med hele 700 rapporter, forteller de.

Det er da også næringslivet som stort sett sponser den halve millionen IB koster. Litt kommer fra NTNU, NHH og BI, men oppimot 40 bedrifter er med på finansieringa. I år er det Norsk Hydro og Alcatel som er hovedsponsorer. ? Vi får gode innspill til prosjektet, men vi binder oss ikke i forhold til sponsorene, understreker de tolv.

Delikat valg

Det var fjorårsgruppa som, i samråd med UD og Eksportrådet, valgte Indonesia som prosjektland i år - på samme måte som årets gruppe skal velge neste års land når de har fått unna sin rapport utpå vårparten en gang. De medgir at Indonesia politisk sett er et delikat valg; men mener at så lenge norske myndigheter går inn for et samarbeid og så lenge sentrale deler av den indonesiske opposisjonen har bedt andre land om å investere i Indonesia, må det være greit. - Det er i tråd med regjeringas Asia-plan. Og Indonesia er interessant fordi det har et ressursgrunnlag ikke ulikt Norges, og fordi det betraktes som ett av de viktigste framtidige markedene for norsk industri, påpeker studentene. De har brukt både den indonesiske ambassaden i Oslo og den norske ambassaden i Indonesia for å arrangere møter og omvisninger der nede, og mener de i forkant har skaffet seg god rede på de økonomiske og politiske forholdene i landet, gjennom UD, Eksportrådet, Forskningsrådet, Norad og andre kilder. Om de vil gjøre noe for å møte opposisjonen når de kommer dit ned, vet de ennå ikke. - Vi får vurdere om vi synes vi trenger alternativ informasjon. Det er jo et delikat tema, medgir de.

International Business er et populært prosjekt å delta i. Det var i år 40 søkere bare fra NTNU, og det er til enhver tid årets prosjektgruppe som peker ut neste års. - Vi vil ha en viss fordeling mellom kjønn, fag og persontyper. Men viktigst av alt er nok engasjementet. At man har tid, lyst og vilje til å ofre noe, mener årets IB-studenter.


LISA OLSTAD
Forsida

flere nyheter