NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Y-philes


Martin Ystenes
Professor Martin Ystenes er opphavsmannen til «Sprøytevarsleren» - dedikert systematisk forfølgelse av kvasi-journalistikk innen forskning og vitenskap. Men hva er god vitenskapsjournalistikk? Under vignetten «Y-philes» vil professor Ystenes ta opp tema relatert til disse spørsmålene. 

Hva har hendt med dommedag?

1001, 1002, 1003. Teller du tre sekunder har du riktig avstand til forankjørende bil - og jordens befolkning har økt med 9 personer. Menneskeheten øker med 2,4% i året, den fordobles hvert 30 år, og om 1300 år vil menneskene til sammen veie mer enn jordkloden. 12. oktober i år passerte jordens befolkning 6 milliarder - 6.000.000.000. Det er få områder med rom for så mye herlig depresjon som  befolkningseksplosjonen.

Men ett eller annet har skjedd. Folketallet øker ikke lenger med 9 personer på 3 sekunder, siden 1990 har den årlige folkeveksten sunket fra drøye 90 til 78 millioner. Veksten er ikke lenger 2,4% per år, den er nå nede i 1,3%. FN-prognosen fra 1996 antydet at det var ca. 70% sjanse for at menneskeheten aldri mer ble fordoblet, og angav det forventede folketallet i år 2050 til 9,6 milliarder. I dag, bare tre år senere, er dette anslaget redusert med ytterligere 700 millioner.

Men det er riktig at folketallet nå passerer 6 milliarder - drøye ett år senere enn FNs prognose i 1987.

Dette er for gode nyheter til å bli gode nyheter. «Illustrert Vitenskap» 1/96 oppsummerer forskningens 10 største problemer, og vier selvsagt plass til befolkningseksplosjonen. «Jordens befolkning fordobles på 60 år», står det over en figur som viser 5,7 mrd i 1995 og 10 mrd 60 år senere. Fordoblinger er ikke hva de en gang var. Den 23. september i år gjengav «Adresseavisen» tall som viste at befolkningsveksten de neste 50 år forventes å være 40% langsommere enn de siste 12 åra. Likevel påstod avisen at befolkningsveksten akselererer. Myten er sterkere enn tallene.

Også i enkelte universitetsmiljø dyrkes denne myten. For et par år siden skrev en sosiolog med befolkningsstudier som interessefelt at jordens befolkning ble fordoblet på 30 år. Jeg påpekte at dette var fullstendig feil, og indignert korrigerte han det til at jordens befolkning ville fordobles innen 50 år. For å vise at han hadde rett gjengav han tallene fra en FN-rapport - tall som viste at det var mindre enn 5% sjanse for at så ville skje. Viljen til katastrofe er opplagt stor.

«Dommedag er utsatt» skrev «New Scientist» som overskrift da de presenterte den oppløftende prognosen fra 1996. De enda bedre nyhetene fra i år ble presentert adskillig mer avmålt. For de som leser vitenskapelige tidsskrift er ikke dette noen nyhet mer. Verden overlever, og de problemene vi har kan vi begynne å oppfatte som utfordringer og ikke som uløselige. Brett opp ermene og slutt å deppe, vi trenger ditt håp og din innsats!

Det er enda flere lyspunkter: Fra 1990 til 1995 sank antall barn under fem år fra 623 til 614 millioner. Nedgangen skyldes en stadig økende bruk av prevensjon. Opplysningene fant jeg i «New Scientist», det ser ut til å være få andre som synes det er en nyhet som er verdt å fortelle om.

Så kan den som vil holde på drømmen om dommedagsprofetien overstyre tallene med politiske slagord. Man kan også styrke seg med floskler som at: «Mennesket er det eneste dyr som vokser utover miljøets bæreevne» og «Løver sørger for å ikke bli så mange at de utrydder sine byttedyr». Tyskerne har et godt ord for den slags: Quatsch.