NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Studenter ovetok skolen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Variasjon er et godt pedagogisk prinsipp, påpeker Per Ramberg, som også trekker fram de positive faktorene som for de unge ligger i det som har nyhetens interesse. At student-lærerne også står elevene nærmere i alder skulle også i utgangspunktet gi visse fordeler når det gjelder kommunikasjon mellom lærer og elev, tror han.

- Det blir kanskje mer bråk enn vanlig. 
Student-lærerne er kanskje litt strengere enn andre lærere. Men så er ikke 9A den roligste klassen på skolen, heller.

Det forteller tillitsvalgt i 9A ved Selsbakk ungdomsskole, Stian Grønnesby og Kirsti Østlyng. De har sammen med 270 medelever fått fullstendig ny lærerstab, 31 studenter fra NTNU, mens «gammellærerne» har vært på kurs i Danmark. Hvem som har hatt størst utbytte av denne annerledesuka, lærerne, elevene, eller studentene, er det for tidlig å si noe om før rapporten fra prosjektet er ferdigskrevet.

- Men så langt har tilbakemeldingene vært gode, kan en av de tre veilederne fra PLU (Program for lærutdanning), Per Ramberg fortelle.

I den nye rammeplanen for lærutdanning legges det vekt på at utdanningen av lærere skal gjøres mer praksisorientert, som et trekk i bestrebelsene på å redusere den akademisering og teoretisering som har preget mye av den norske profesjonsutdanninga. En partnerskapsmodell er allerede et stykke på vei utviklet ved NTNU, og PLU har fått tildelt et knippe skoler i Trondheim. Tanken er at partnerskapet skal gi studenter en bedre anledning til å møte skolehverdagen i praksis, samtidig som skolene får en bedre kontakt med studentene og en enkel adgang til å gjennomføre samarbeidsprosjekter. Skoleovertakelse er bare en av flere samarbeidsmodeller. Når studentene rykker inn som lærere for en uke har de på forhånd vært til stede som observatører i to uker. Etter praksisuka venter to nye uker med etterarbeid.

Bredde i bakgrunn

Ved Selsbakk ungdomsskole fikk i alt 31 studenter prøve seg i dette pilotprosjektet. De hadde sin bakgrunn fra 8 fakulteter, så her var både siv.ing.-studenter, siv.ark.-studenter representert ved siden av studenter fra kunst og håndverk, realfag, filologiske fag og samfunnsfag. Om dagene har de startet med informasjonsmøter om morgenen, fortsatt med full undervisning av alle skolens elever og så avsluttet med to timer oppsummering etterpå. Hva gikk bra i dag? Hva gikk ikke fullt så bra? Hva må vi gjøre annerledes i morgen?

De nye lærerne har etter det vi hører ikke snudd opp ned på skolehverdagen mens de faste lærerne har vært på Danmarkstur. Det er lagt til rette for en kontinuitet i skolearbeidet. Og noen få nøkkelpersoner er holdt tilbake for å kunne steppe inn dersom det oppstår spesielle problemer med skolens tyngre klientell. Men annerledes blir det nok likevel.

Ikke som i Frankrike

Franskmannen Mourlat Laurent, som har fire års kunstutdanning fra hjemlandet og engelsk grunnfag og fransk mellomfag fra NTNU bak seg, sto midt oppe i engelsktime i 9B, da avisa avla visitt i klasserommet. Han har merket seg forskjellene på den franske og den norske skolehverdagen.

- I Frankrike er det stillere i klasserommet, og lærerne opptrer med større strenghet. Elever som forstyrrer undervisningen blir vist bort fra timen, men det skjer ikke her. Her er "bråk" mer tillatt, men jeg mener dette vil ødelegge for de som virkelig vil jobbe.

Mourlat Laurent vil likevel fremheve den positive holdningen til elevene og det gode samarbeidet mellom instruktørene og studentene.

Elevene selv rapporterte at det kanskje var litt mer uro enn vanlig, men ikke mye. Og for de elever som av en eller annen grunn var i opposisjon til lærerne, kunne det kanskje være litt greit at det ble skapt et pusterom. Og muligens var det slik at det var litt greit for lærerne å få noen hele kursdager borte fra klassen, også?

- Studentene er kanskje litt mer kreative, men vi holder oss jo til lærebøkene og går videre i arbeidet. Det skal bli all right å få tilbake «gammellærerne» etter ei uke, også, forsikrer de tillitsvalgte i 9B, Stian (14) og Kirsti (14) før de tar plass i klasserommet igjen. De øvrige er forlengst i gang med klassens time.


GEIR GJELSETH (TEKST OG FOTO)