NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Tverrfaglig nyskapning 
gir gode toner

Eivind Austad (25) og Helene Dybdahl (23) hilser musikkteknologi som fag velkommen. Som studenter ved Musikkonservatoriets jazzlinje har de allerede fått med seg 10 vekttall, men de skulle gjerne ha sikret seg både grunnfag og mer til. - Et utrolig viktig fag, forsikrer de to.

Et nytt studietilbud, musikkteknologi, er i ferd med å se dagens lys ved NTNU. Dersom kollegiet på budsjettmøtet i desember gir grønt lys, vil en nyskapning innen det norske universitetsmiljøet være en realitet.

Krefter fra Musikkonservatoriet, Musikkvitenskapelig institutt på Dragvoll og Institutt for teleteknikk, akustikk på Gløshaugen har gått sammen og skapt et nytt grunnfagsstudium som vil være enestående her til lands. Musikkteknologi som fag ved NTNU har fram til i dag vært deler av separate fagtilbud: Ved Institutt for teleteknikk, akustikk som del av siv.ing.-utdanningen, ved Musikkvitenskapelig institutt knyttet til orientering og refleksjon omkring bruken av teknologien, og ved Musikkonservatoriet relatert til utdanning av musikere og musikkpedagoger.

- Nytt grunnfag blir kjempebra, for det er snakk om et utrolig aktuelt fag, sier studentene Eivind Austad og Helene Dybdahl. De er begge tredjeklassinger ved Musikkkonservatoriets jazzlinje og har fra før sikret seg det konservatoriet har å tilby innen musikkteknologi, som i dag er en 10 vekttalls-enhet. Og Helene Dybdahl legger til:

- Uansett hva du skal drive med - studioarbeid, pedagogikk, utøvende virksomhet - alle har i dag behov for kunnskaper innen musikkteknologi.

- Det som er tilbudt før er for snaut, først nå åpnes det muligheter som er i samsvar med behovet, mener Eivind Austad.

Flere aspekter

Leder for utviklingsgruppen har vært Carl Haakon Waadeland fra Musikkkonservatoriet. Han sier lanseringen av studietilbudet har flere begrunnelser. Signaler fra studentene har hatt betydning. Men det legges også føringer både i Reform 94 og Reform 97. Musikkteknologi er et fag som hører med. Også Boysen-utvalget, som har utredet den høyere musikkutdanningen, har slått fast behovet.

- Faget angår ikke bare skoleverkets ansatte. All den musikk vi hører i det daglige har stiftet bekjentskap med musikkteknologien - den berører opptak, manipulasjon og lagring.

Utviklergruppen bak det lanserte fagtilbudet består av professor Ola Kai Ledang og kontorsjef Trond Einar Garmo fra Musikkvitenskapelig institutt, kontorsjef Per Anders Alvem fra Musikkkonservatoriet, amanuensis Jan Tro fra Institutt for teleteknikk, akustikk og lydtekniker Roger Valstad. Overfor UA vil de gjerne framheve at Musikkteknologi vil være et fag med flere aspekter. Faget vil være samfunnsorienterende og reflekterende. Det vil være et fag med stor relevans for utøvende musikere og pedagoger. Og faget vil kunne være et forskningsfelt med forbindelser til både humanistiske disipliner og teknologiske naturvitenskapelige fag.

Ved NTNU er det allerede blitt drevet forskning innen musikkteknologi, og spesielt Akustikk har bidratt mye til utviklingen av programvare som brukes ved NoTAM (Norsk nettverk for teknologi, akustikk og musikk). Det opplyses at de 20 vekttall fordeler seg i blokker på 5 vekttall, som også vil kunne tas separat og innpasses i andre studietilbud ved NTNU. 
- Vi ønsker å nå studenter på et vidt felt, og det vil være anledning til å søke, samme hvilket miljø man har bakgrunn i. Studiestart vil være til høsten, forteller Carl Haakon Waadeland - dersom kollegiet nå gir grønt lys.


GEIR GJELSETH (TEKST OG FOTO)