NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
HMS salderingspost

Tar NTNU alvorlig nok på arbeidet med helse, miljø og sikkerhet? HMS-arbeidet er endelig kommet på skinner, kan Universitetsavisa fortelle annetsteds i denne utgaven. Det har tatt lovlig lang tid.

Den gode nyheten er at universitetet skal få en egen håndbok i arbeid med HMS. Den dårlige nyheten er at det tok ni år og få det til. I så måte ligger NTNU langt etter landets øvrige universiteter. Også den private stiftelsen Sintef ligger hestehoder foran. Det kan dermed synes som om hensynet til studentenes og de ansattes arbeidsmiljø er blitt nedprioritert. De omfattende organisasjonsendringene i forbindelse med Orgut har fått dominere.

Men nå er altså håndboka et faktum. - Dette blir ikke en stor, død bok som blir stuet vekk, forsikrer HMS-seksjonen. Mon det? De ansatte ved HMS har jobbet hardt og samvittighetsfullt med dette. All ære for det, det er ikke der skoen trykker. Men vil instituttlederne være i stand til å ta opp hansken? Universitetsavisa gjennomførte i vår en spørreundersøkelse blant instituttlederne ved NTNU hvor vi frittet dem ut om arbeidssituasjonen deres. Konklusjonen var at de har fått mer ansvar, uten å få mer makt. Fire av ti instituttledere svarte at de frykter å bli utbrent i jobben. I en slik situasjon kan det virke illusorisk å tro at å pålegge dem ansvaret for HMS-arbeidet ved instituttene, skulle virke til å fremme arbeidet med det interne arbeidsmiljøet. Vi frykter at mange instituttledere i stedet legger den nyutgitte håndboka i skuffen for saker de ikke makter å ta tak i.

Utsendelsen av HMS-håndboka til instituttlederne bidrar på sitt vis til å aktualisere det problematiske ved den rollen NTNU-ledelsen har tiltenkt dem. I en forholdsvis ugjennomtrengelig tekst under forrige utgaves «ledelsen har ordet» tar rektor Spjøtvoll for seg forventningene ledelsen stiller til instituttlederne: Han lanserer begrepet «akademisk ledelse», men forlater begrepet uten å fylle det med mye håndfast. Hva vi mener å lese ut av teksten, er dette: Instituttlederen har ansvaret for å sette NTNU-ledelsens faglige strategi ut i livet, punktum.

Men når det gjelder arbeidsmiljøet ved instituttene, har altså instituttlederne et selvstendig ansvar. Dette ansvaret må de fylle som best de kan. Dersom de kan.

to