NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Drektighetstid på 9 år

Først nå kan HMS-arbeidet (Helse Miljø Sikkerhet) ved NTNU komme på skinner, forteller HMS-leder Anne Katarina Cartfjord. Hun er den første til å beklage at NTNU ligger så langt etter.

Ni år er gått siden arbeidet med å få til et systematisk HMS-arbeid ved NTNU startet. Først nå er retningslinjene for arbeidet vedtatt i kollegiet.

- Det har vært vanskelig å få dette opp og fram, og det har tatt altfor lang tid. Vi ligger langt etter Sintef og de andre universitetene, sier HMS-leder Anne Katrina Cartfjord, som selv har deltatt i det lokale utviklingsarbeidet bare halvannet års tid.

- Dette blir ikke en stor, død bok som blir stuet vekk. De mange som har innsett at HMS er et viktig satsningsområde har ventet på denne boka. Den er etterspurt. Dessverre har vi adressert boka «til instituttene», og slik er den havnet på feil bord i en rekke tilfeller. Det riktige skal være instituttstyrerne. Det er de som har ansvaret på dette nivået, opplyser Cartfjord. Hun kan fortelle at alle de som har befatning med og ansvar for HMS vil bli besøkt i tur og orden for personlig samtale. Det skal settes fart i HMS-arbeidet ved NTNU.

Håndbok i Helse, miljø og sikkerhet for NTNU går ut til ledere ved alle institutter, fakulteter, stabsavdelinger og verneombud. Boka skal være et hjelpemiddel for alle som har en finger med i laget innen HMS-arbeid. Her står de sentrale retningslinjene og viktigste deler av lovverket. Arbeidsprosedyrer på lokalt plan er også tatt med, og ansvarsforhold avklares.

Boka er også lagt ut på hjemmesidene til NTNU, i første omgang bare som en prøveordning, inntil finpussen av nettressursene er gjennomført. Leserne kan kikke på håndboka på www.ntnu.no/hms/bok/.

I den tida som har gått siden arbeidet med de lokale retningslinjene ble påbegynt er det i media stilt spørsmål ved sikkerhet, rutiner og arbeidsmiljø ved AVH, Rosenborg. I vår gjennomførte Arbeidstilsynet og Fylkesmannens miljøvernavdeling en systemrevisjon, og ved denne ble flere avvik fra forskriftene bemerket.


GEIR GJELSETH