NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Debatt
Forskerforbundet
- «i samfunnet og i tiden»

I NTNUs grunnlov (NOU 1995:28: Underdalutvalgets utredning) står det at NTNU skal være et universitetet «i samfunnet og i tiden». Dette kom jeg til å tenke på da Forskerforbundet (FF) tidligere i september avviklet et todagers faglig seminar med tittelen «En personalpolitikk for kunnskapsbedrifter». La meg med en gang si at dette er et av de bedre seminarene jeg har deltatt i på lang tid. Det ble to dager med tankevekkende innspill og utmerkede innledere som hver fra sitt ståsted trakk frem momenter av betydning for personalpolitikk og ledelse i kunnskapsorganisasjoner. Dette angikk vår hverdag i høyeste grad.

At FF arrangerer et seminar med så dagsaktuelle faglige tema som griper rett inn i den spennende organisasjonsutviklingsprosess vi nå er inne i ved NTNU, vitner om en offensiv holdning og en oppegående fagforening med perspektiv på grunnleggende prinsipper ved organisasjonsutvikling. Jeg er svært tilfreds med at min lokale fagforening med dette seminaret tok et initiativ til å diskutere tema som er viktige for hele NTNUs bedriftskultur og som gir oss medlemmer et faglig løft og et bredere perspektiv på det arbeidssamfunnet vi tilhører enn ren lønnspolitikk.

Organisasjonsutvikling, personalpolitikk og lederkompetanseutvikling står nå høyt på agendaen til NTNUs ledelse. Timingen av semimaret var meget god! Ved å arrangere slike seminarer bidrar FF til å være med og levere noen premisser for utviklingen. Da min gamle fagforening FAP (Forskerforbundets forening for administrativt personale) opphørte som selvstendig forening og gikk med hud og hår inn i FF i 1999, var jeg ganske skeptisk til hvordan min gruppe (de administrativt tilsatte) ville overleve i en slik koalisjon. Prioritering av deltakere på seminaret viser at FF har klart å balansere gruppene godt, og viser dermed at det ligger en tanke bak om at vitenskapelige og administrative har felles interesse i å arbeide for en bedre personalpolitikk og bedre lederkompetanse ved NTNU. Dette griper inn i alles hverdag, uansett gruppetilhørighet.

Jeg oppfordrer FF til ikke å la dette seminaret bli en engangsforeteelse, men at det blir et årlig opplegg hvor det tas opp tema som er av overordnet betydning for å utvikle NTNU til en god organisasjon å være i. Ikke slutt med lønnspolitikk, men gi oss faglig og perspektivrik manna også! 


Kirsti Schei
Rådgiver i Organisasjonsutviklingsavdelingen