Nyheter    
Innspill    
Debatt    
Reportasje    
Kronikk    
Kultur     

Gamle utgaver    
Tips oss     
 

    
  
  
  
  
  
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes  

Teknisk ansvarlig:  
Erik Prytz Reitan

 
Verneplikts-kontakt ønsker kontakt

Hver tirsdag og torsdag er Åge Vassdal tilgjengelig for studenter som har spørsmål om verneplikten. På Gløshaugen er det noen som spør. På Dragvoll nesten ingen.
Åge Vassdal er tilsatt av Studenttinget for å orientere studenter om hvilke muligheter de har for å få nytte av sin NTNU-utdanning når de skal inn i militæret. I dag har Vassdal to timer hver tirsdag på Gløshaugen, og to timer hver tirsdag på Dragvoll.
- Alle er velkomne til å stikke innom, sier Vassdal, som forteller at han også kan hjelpe studenter å søke utsettelse når de har fått innkalling til førstegangstjeneste.
- Men den viktigste delen av jobben går ut på å pense studenter som har fått innkalling, inn på riktig spor. Det er utrolig mange kontorjobber å velge i, og det drives ikke rent lite forskning i det militære. Spesielt er sivilingeniørstudenter med bakgrunn i elektro og data interessante. Jeg tror også at jeg kan hjelpe studenter fra HF og SVT med å søke på noe de vil ha utbytte av, men ofte sitter jeg helt alene uten et eneste besøk de dagene jeg er på Dragvoll, forteller vernepliktskontakten. 
Også når det gjelder studenter som heller ønsker å avtjene sivilitjeneste, står Vassdal til disposisjon.
- Jeg har ingen oversikt over ledige jobber, men jeg kan fortelle hvordan man går fram for å søke om å bli sivilarbeider. Dessuten kan studenter som er innkalt til repetisjonsøvelse, få hjelp av meg med søknad om utsettelse, forteller Åge Vassdal.