Nyheter    
Innspill    
Debatt    
Reportasje    
Kronikk    
Kultur     

Gamle utgaver    
Tips oss     
 

    
  
  
  
  
  
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes  

Teknisk ansvarlig:  
Erik Prytz Reitan

 
Tverrfaglig NTNU-seminar 
om barns livskvalitet

Torsdag 5. november møtes barneforskere, teknologer, medisinere og samfunnsvitere fra NTNU for å diskutere «livskvalitet generelt og for barn spesielt». 
Disse temaene står på dagsordenen: Barns selvoppfatning, barns møte med det fysiske miljø, barn og bevegelse, livskvalitet for barn i en vanskelig livssituasjon (kreft), og livskvalitet for barn og familiens rolle. 
Seminaret åpnes av prorektor Rigmor Austgulen, og barneombud Trond Waage holder ett av foredragene. Seminaret er et ledd i NTNUs tverrfaglige satsing på området «Infrastruk-tur og livskvalitet» og arrangeres i samarbeid med prosjektgruppene som står bak «Barns oppvekstvilkår - en undersøkelse av skolemiljø» og «Frihet, restriksjoner og livskvalitet». 
Det er viktig å merke seg at seminaret holdes ved Dronning Mauds minne. Det er åpent for alle, og det er ingen deltakeravgift. Fristen for påmelding er fredag 30. oktober. Interesserte kan ta kontakt med Heidi Jensberg (sosiologi og statsvitenskap), tlf. 73 59 17 91, eller via e-post: heidij@sv.ntnu.no