Nyheter    
Innspill    
Debatt    
Reportasje    
Kronikk    
Kultur     

Gamle utgaver    
Tips oss     
 

    
  
  
  
  
  
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes  

Teknisk ansvarlig:  
Erik Prytz Reitan

 
Rektorvalg ved akklamasjon

Ingen andre enn parhestene Spjøtvoll og Skretting ønsker å stille til rektor/prorektorvalg ved NTNU i høst.

Så gikk det slik mange spådde: Det blir rektorvalg ved akklamasjon i år. Ved nomineringsfristens utløp var riktignok professor Knut Holtan Sørensen ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap foreslått som rektor, men han ønsker ikke å stille. Det gjør heller ikke professorene Håkon With Andersen (dekanus HF-fakultetet) eller Signe Kjelstrup (Institutt for fysikalsk kjemi), som begge er foreslått som prorektorer.
Dermed blir NTNUs rektor og prorektor de kommende tre år nødvendigvis hetende Emil Spjøtvoll og Kathrine Skretting.
Når det gjelder Kollegiet og Kollegierådet, er derimot konkurransen reell. Her er det mange å ta av, og det kan slik sett bli et spennende valg. Universitetsavisa nøyer seg i denne omgang med å bringe navnene på de som er foreslått, men vi oppfordrer til å følge med på nettet: Alle kandidatene får nemlig tilbud om å opprette en egen valghjemmeside rett under NTNUs hovedside.

Her er kandidatene

Kollegiet: 

Forslag på vitenskapelige medlemmer

Det skal velges fire vitenskapelige medlemmer til Kollegiet. 
De foreslåtte kandidatene er: 

Amanuensis Trond Andresen, Inst. for teknisk kybernetikk 
Førsteam. Kåre Bjørkøy, Musikkonservatoriet 
Prof. Paul Brand, Inst. for form og farge 
Prof. Mari-Ann Einarsrud, Inst. for uorganisk kjemi 
Prof. Morten Levin, Inst. for industriell økonomi og teknologiledelse 
Førsteam. Astrid Lægreid, Inst. for fysiologi og biomedisinsk teknikk 
Prof. Kjell Mork, Institutt for fysikk
Førsteam. Finn Müller, Inst. for industriell økonomi og teknologiledelse 
Førsteam. Bente Rasmussen, Inst. for sosiologi og statsvitenskap 
Førsteam. Gunilla Rosenqvist, Zoologisk inst. 
Prof. Berit Schei, Inst. for samfunnsmedisinske fag 
Prof. Hallvard Ødegaard, Inst. for vassbygging 

Disse er også foreslått, men ønsker ikke å stille til valg:
 
Prof. Arne M. Bredesen, Inst. for klima og kuldeteknikk 
Prof. Anders Johnsson, Inst. for fysikk 
Prof. Sigurd Støren, Inst. for maskinkonstruksjon og materialteknikk 

Foreslåtte varamedlemmer: 

Amanuensis Trond Andresen, Inst. for teknisk kybernetikk 
Førsteam. Kåre Bjørkøy, Musikkonservatoriet 
Prof. Bjørn Hafskjold, Inst. for fysikalsk kjemi 
Førsteam. Finn Müller, Inst. for industriell økonomi og teknologiledelse 
Førsteam. Gunilla Rosenqvist, Zoologisk inst. 
Førsteam. Gunhild Vidén, Historisk inst. 
Prof. Lars Wichstrøm, Psykologisk inst. 

Disse er også foreslått, men ønsker ikke å stille til valg 

Prof. Arne M. Bredesen, Inst for klima og kuldeteknikk 
Førsteam. Liv Fiksdal, Inst. for vassbygging 
Prof. Sigurd Støren, Inst. for maskinkonstruksjoner og materialteknikk
 

Kollegiet:

Forslag på teknisk/adminstrative medlemmer 

Det skal velges to teknisk/administrative medlemmer til Kollegiet. 
De foreslåtte kandidatene er: 

Kontorsjef Ann Elisabeth W. Aune, Det medisinske fakultet 
Førstekons. Kristin Dæhli, Økonomiavd. 
Avdelingsleder Ola Furre, Økonomiavd. 
Avd.ing. Kjell Evjen, Botanisk inst. 
Avd.bibliotekar Kristin Grimstad, UBiT 
Avdelingsleder Bjørn Larsson, Vitenskapsmuseet 
Forskningstekniker Vera Mor-tensen, Inst. for teleteknikk 
Rådgiver Kirsti Schei, Sentraladm. 
Førstekons. Stig Sund, Avd. for lærerutdanning og skoleutvikling 
Rådgiver Morten Øien, Personalavd. 

Disse er også forslått, men 
ønsker ikke å stille til valg: 

Førstesekr. Harriet E. Brunsvik Dahl, Senter for miljø og utvikling 
Førstekons. Anne Kojedal, Personalavd. 

Foreslåtte varamedlemmer: 

Førstekons. Kristin Dæhli, Økonomiavd. 
Avd.ing. Kjell Evjen, Botanisk inst. 
Kontorsjef Sissel Fjelnseth, Program for sosialt arbeid 
Konsulent Reidun Engstad Gjerde, Inst. for fysikalsk elektronikk 
Avd.bibl. Kristin Grimstad, UBiT 
Konsulent Kitt Julie Hansen, SVT-fakultetet 
Førstekons. Anne Kojedal, Personalavd. 
Rådgiver Morten Øien, Personalavd. 

Disse er også forslått, men ønsker ikke å stille til valg: 

Førstesekr. Harriet E. Bruns-vik Dahl, Senter for miljø og utvikling 
Rådgiver Kirsti Schei, Sentraladm.
 

Kollegiet:

Forslag på studentrepresentanter

Det skal velges tre student-representanter til Kollegiet. Disse er foreslått:

Erling Paulsen, Inst. for industriell økonomi og teknologiledelse
Kirsti Jensen, Inst. for sosiolog og statsvitenskap
Glenn Steenberg, Fak. for bygg og miljøteknikk
Thor J. Jørgensen, Inst. for metallurgi

Foreslåtte vara-
representanter:
Marianne Lorentine Haug, Marin teknikk
Nina Ruth Kristoffersen, SVT-fak.
Gunnar Robert Sellæg, Kjemi/biologi
 

Kollegiet:

Forslag på eksterne representanter

Det skal velges to eksterne representanter til Kollegiet. Disse er foreslått:

Kst. adm.dir. Siri Beate Hatlen, Universitets-
forlaget
Direktør Dag Flaa, Norsk Hydro
Direktør Karin Refsnes, Norges forskningsråd
Ass. radiodirektør Kari Werner Øfsti, NRK
Direktør Eivald M. Q. Røren, Det norske Veritas
Informasjonsrådgiver Sten Helland, Geelmuyden.Kiese
 

Kollegierådet: 

Forslag på vitenskapelige medlemmer 

Det skal velges fire vitenskapelige medlemmer til Kollegierådet. De foreslåtte kandidatene er: 

Førsteam. Anne Borg, Inst. for fysikk 
Prof. Kjell Ivar Flatberg, Vitenskapsmuseet 
Prof. Geir Moe, Inst. for konstruksjonsteknikk 
Førsteam. Kristin Pettersen, Inst. for teknisk kybernetikk 
Førsteam. Gunilla Rosenqvist, Zoologisk inst. 
Prof. Ruth Sherry, Engelsk inst. 
Førsteam. Gunhild Vidén, Historisk inst. 

Følgende kandidat er også foreslått, men ønsker ikke å stille til valg:
 
Prof. Gunn  Imsen, Pedagogisk inst. 

Foreslåtte varamedlemmer: 

Førsteam. Tore Høe Løvaas, Inst. for fysikk 
Førsteam. Gunilla Rosenqvist, Zoologisk inst. 
Prof. Ruth Sherry, Engelsk inst. 
Førsteam. Gunhild Vidén, Historisk inst. 
Følgende kandidat er også foreslått, men ønsker ikke å stille til valg: 

Prof. Berit Schei, Inst. for samfunnsmedisinske fag
 

Kollegierådet: 

Forslag på midlertidig vitenskapelige medlemmer 
 
Det skal velges to medlemmer blant de midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling til Kollegierådet. De foreslåtte kandidatene er: 

Stipendiat Bodil Aurstad, Lingvistisk inst. 
Førsteam. Hermundur Sigmundsson, Idrettsvitenskapelig inst. 
Prof. II Toralf Quale 
Stipendiat Paul Christian Røhr, Fak. for bygg og miljøteknikk 

Foreslåtte varamedlemmer: 
Stipendiat Trude Helen Flo, Inst. for kreftforskning og molekylærbiologi 
Stipendiat Grethe Holm Midttømme, Fak. for bygg og miljøteknikk
 

Kollegierådet:

Forslag på teknisk/administrative medlemmer 

Det skal velges seks teknisk/administrative medlemmer til Kollegierådet. 
De foreslåtte kandidatene er: 

Driftstekniker Irene Dragvik, Teknisk avd. 
Konsulent Knut Fagerbakke, Økonomiavd. 
Forskningstekniker Otto Frengen, Vitenskapsmuseet 
Førstekons. Toril Frihagen, SVT-fakultetet 
Konsulent Reidun Engstad Gjerde, Inst. for fysikalsk elektronikk 
Forskningstekniker Vera Mortensen, Inst. for teleteknikk 
Avdelingsleder Gaute Ovesen, APB-fakultetet 
Førstekons. Jon Inge Resell, Studieavd. 
Førstekons. Stig Sund, Avd. for lærerutdanning og skoleutvikling 
Driftstekniker Sturla Søpstad, Inst. for elkraftteknikk 
 
Foreslåtte varamedlemmer: 

Førstekons. Kristin Wergeland Brekke, FUF-avd. 
Driftstekniker Irene Dragvik, Teknisk avd. 
Konsulent Knut Fagerbakke, Økonomiavd. 
Forskningstekniker Otto Frengen, Vitenskapsmuseet 
Førstekons. Toril Frihagen, SVT-fak. 
Konsulent Reidun Engstad Gjerde, Inst. for fysikalsk elektronikk 
Avdelingsleder Gaute Ovesen, APB-fak. 
Førstekons. Jon Inge Resell, Studieavd. 
Avdelingsleder Hilde Skeie, FUF-avd. 
Førstekons. Marit Snilsberg, Fak. for geofag og petroleumsteknologi 
Overing. Roar Sætherhaug, Vitenskapsmuseet 
Driftstekniker Sturla Søpstad, Inst. for elkraftteknikk
 

I tillegg skal Fylkestinget i Sør-Trøndelag foreslå eksterne representanter, og det er i siste instans KUF-departementet som utpeker de to eksterne Kollegierepre-sentantene og deres vara.