Nyheter    
Innspill    
Debatt    
Reportasje    
Kronikk    
Kultur     

Gamle utgaver    
Tips oss     
 

      
   
   
   
   
   
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet   
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes   

Teknisk ansvarlig:   
Erik Prytz Reitan

 
Litteraturviter gransker filosof 
- og mannen bak 

Den tyske filosofen Hanna Arendts tanker vakte internasjonal oppsikt på 50-tallet, og er igjen flittig debattert i Tyskland. Nå har NTNU-professor Bernd Neumann skrevet bok om Arendt - og om mannen bak henne. 

Da den tyskfødte filosofen, statsviteren og sosiologen Hanna Arendt i 1951 ga ut boka Die Elemente und Ursprunge totaler Herrschaft (på engelsk: Origins of Totalitarianism), ble hun med ett verdensberømt. I den lanserte hun for første gang sine teorier om totalitære ideologier: At deres røtter kan spores tilbake til 1800-tallets antisemittisme og imperialisme; og at bestemte, signifikante trekk går igjen i alle totalitære ideologier, enten de håndheves av en Hitler eller av en Stalin. 

Flittig debattert 
Dette verket ble voldsomt diskutert, og plasserte henne som en av tidas store politiske teoretikere. Selv om Arendt i årene som fulgte, utga en rekke andre bøker, har denne første blitt stående som hennes hovedverk. Og hennes teorier blir fortsatt flittig debattert av filosofer og samfunnsvitere verden over. Særlig Tyskland opplever nå en Arendt-renessanse.  
Mangt og meget har blitt skrevet om denne jødiske tenkeren som døde i 1975. Men få har nærmet seg hennes politiske og filosofiske teorier fra et litterært ståsted. Og ingen har sett på «mannen bak kvinnen». Før nå. I forrige måned ga nemlig litteraturprofessor Bernd Neumann på Germanistisk institutt, NTNU, ut boka Hanna Arendt, Heinrich Blücher.  
- Det er en slags tenkerisk dobbeltbiografi, sier Neumann.  

Litteratur og diskurs 
Hanna Arendt ble født i 1906, i en tysk-jødisk borgerfamilie. Hun tok doktorgraden i Heidelberg, bare 22 år gammel, og var en tid elskerinnen til filosofen Martin Heidegger - som etter Hitlers maktovertakelse ble talsmann for nazismen. Selv flyktet Arendt til Paris i 1933, og i 1940 videre til USA.  
I Paris traff den svartkledde, kjederøykende, lidenskapelige jødinnen fra Königsberg sin unge landsmann Heinrich Blücher - kommunist, anarkist og dandy - og giftet seg med ham. Det ble hva Bernd Neumann kaller et diskurs-samliv: et ekteskap preget av dialoger mellom to med ulike erfaringer om det totalitære - hun som jøde på tidligere flukt fra nazismen, han som medlem av et kommunistparti han etter hvert fikk større og større problemer med. 
- Hensikten med min bok er å rekonstruere de tingene i Hanna Arendts liv, som er forutsetningene for at hun i det hele tatt kunne tenke og skrive som hun gjorde: Å vise hvordan hennes tidlige møte med litteraturen ga henne modeller for det samfunnet hun ønsket seg i stedet for det totalitære - hun var under sterk innflytelse av den tyske gymnasånd med sitt innslag av gresk og tysk litteratur og dannelse, Arendt som filosof og statsviter er utenkelig uten denne litterære ballasten. Og å vise hvordan samlivet med Blücher ga henne kunnskap om de totalitære sidene ved kommunismen. Slik kan man si at Hanna Arendts hovedverk egentlig er et fellesprodukt fra de to tenkerne - selv om Heinrich Blücher selv aldri skrev ett ord, sier Bernd Neumann.  
Hanna Arendt, Heinrich Blücher er gitt ut på på Rowohlt Verlag i Berlin, og vil med det første bli å finne i Tapir på Dragvoll.   
     

TEKST: LISA OLSTAD