Nyheter    
Innspill    
Debatt    
Reportasje    
Kronikk    
Kultur     

Gamle utgaver    
Tips oss     
 

        
    
    
    
    
    
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet    
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes    

Teknisk ansvarlig:    
Erik Prytz Reitan

 
Nytt og nyttig   

Selve nøkkelen til effektivitet i administrasjonen, Informasjonssystemprosjektet, har fått klarsignal i Orguts styringsgruppe. Prosjektet er omfattende og kan ikke komme i full drift over natta. Men deler av det, selve informasjonselementet, kan faktisk settes i drift innen få uker.  

Dette kan være «en gave fra himmlen» i den omformingsprosessen NTNU skal gjennom. De som skal sette Orgut-vedtakene ut i livet; det er først og fremst instituttstyrerne, dekanene og universitetsledelsen, kan få anledning til å ta i bruk et nytt og enestående informasjonsverktøy. De kan kommunisere direkte til alle sine medarbeidere på minuttet. Ved å ta i bruk elementer av det framtidige Intranettet allerede nå, kan det spares mye tid og krefter. Ledelsen på de tre nivåene kan sende ut meldinger, nyheter, legge ut bakgrunnsmateriale, kalle inn møter, sende ut saklister, referater, utnevne utvalgsmedlemmer, sette opp prosedyrer - kort sagt informere og komme med innspill til de løsninger som skal utvikles på hvert enkelt instansledd utover vinteren og våren.  

Noen har alt tatt i bruk et liknende verktøy, og et eksempel kan illustrere saken. Det første medarbeiderne i informasjonsavdelinga møter når de slår på PCen om morgenen, er avdelingas interne hovedside. Der kan de lese avdelingsledelsens føringer for viktige oppgaver i uka som kommer, hver enkelt medarbeiders arbeidsoppgaver de nærmeste dagene, avdelingas arbeidsliste for høsten, et «fritt forum» med små og store nyheter, humorspalte, samt lenker til NTNUs hovedside og andre områder på nettet. Sammen med avdelingsmøtet hver uke er hovedsiden selve nøkkelen til prioriteringer, oversikt og avdelingsidentitet for medarbeiderne.  

Det er altså mulig å etablere en tilsvarende informasjonskanal -  for hvert ledelsesnivå - i løpet av få uker. Det må bare en dugnad til.  

  
Kåre Kongsnes
ansvarlig redaktør