Nyheter    
Innspill    
Debatt    
Reportasje    
Kronikk    
Kultur     

Gamle utgaver    
Tips oss     
 

    
  
  
  
  
  
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes  

Teknisk ansvarlig:  
Erik Prytz Reitan

 
Nær og fjern foran fjernsynet

«Fjernsynsaktivitet» kaller Marianne Christoffersen det som på folkemunne kalles tv-titting. I sin hovedoppgave i mediepsykologi viser Marianne Christoffersen at tv-en i de tusen hjem har en flere funksjoner enn å vise tv-programmer.

«Det er jo hyggelig å gjøre noe sammen, selv om det bare er å se en dårlig serie på tv,» fortalte en av Christoffersens informanter.
- I min oppgave har jeg satt fokus på hvordan folk bruker og opplever tv. I tillegg til aktivt å se på programmer bruker folk tv-en på flere måter. Den er faktisk godt integrert i folks hverdagsliv, som en slags «tredje samboer», forteller Christoffersen.

Uke og helg
Christoffersen har intervjuet fem trondheimspar uten barn, fra rundt 23 år til nesten 80 år. Et fellestrekk for parene er at de bruker tv på ulik måte - på hverdagene og i helgene. 
- På hverdagene sto tv-en oftest på fra nyhetstid, rundt 18.30 - til sengetid. Hvilke programmer informantene så på, var ikke særlig planlagt. De tittet litt, og gjorde andre ting innimellom mens tv-en sto på som akkompagnement. De fleste hadde dog et litt ambivalent forhold til denne måten å bruke tv på, men syntes likevel ikke det var noe alternativ å slå av dersom de ikke skulle se et bestemt program. Tvert i mot følte informantene det behagelig å ha lyder fra fjernsynet i bakgrunnen, forklarer hun.  
Hos par som arbeidet fulltid, kunne fjernsynet være et sosialt alternativ etter en slitsom arbeidsdag.
- Selv om de kunne si at de heller burde lest en bok i stedet for å ha tv-en på, følte de seg for slitne til å lese etter jobben. Og - det å lese hver sin bok i hvert sitt hjørne av stua føltes for usosialt. De fulltidsarbeidende parene valgte heller å være sosial sammen ­ foran tv-en på hverdagene.
I helgene, derimot, forteller hun at informantene hadde et mer planlagt forhold til tv. 
- Da valgte de ut hvilke programmer og kanaler de skulle se på. Noen sørget for å få unna middagen før tv-kvelden tok til, andre «timet» middagen til oppstarten av tv-kvelden. I helgene hadde derfor tv-en en enda større sosial rolle enn på hverdagene.

Samvær og nærvær
I oppgaven skiller også Christoffersen mellom sosialt samvær og sosialt nærvær - foran tv-en. 
- Sosialt samvær kaller jeg de situasjonene når informantene hadde en felles interesse i programinnholdet og/eller i hverandres selskap. Nærværsvarianten karakteriserer situasjonene hvor partene ikke har sammenfallende bruk og opplevelse av tv. 
Som et eksempel på sosialt nærvær skisserer hun situasjonen hvor den mannlige samboeren ser på fotballkamp, mens kvinnen sitter i armkroken. Selv om kvinnen ikke er interessert i fotball, synes hun det er koselig å sitte der med ham og se på. 
- Denne måten å bruke tv på kan ha en klar positiv verdi, understreker hun.
Christoffersen vil ikke være med på at tv-en nødvendigvis er et onde i familien. 
- I enkelte tilfeller kan det nok være det, men stort sett trives vi nok godt med tv-en. Den kan fungere som en buffer internt i familien, slik at man ikke hele tiden «trenger» å snakke sammen. Og den kan også være god å ha på når vi får besøk av folk vi ikke kjenner alt for godt.
 

  TEKST: NINA E. TVETER