Nyheter    
Innspill    
Debatt    
Reportasje    
Kronikk    
Kultur     

Gamle utgaver    
Tips oss     
 

    
  
  
  
  
  
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes  

Teknisk ansvarlig:  
Erik Prytz Reitan

 
Om å være perfekt:

Tilsvar til Emil Spjøtvoll 

Emil Spjøtvoll stiller i en kommentar til undertegnete i UA nr. 15 det retoriske spørsmål:  «Er vi perfekte som vi er?» Meningen med spørsmålet synes å være at det skal lede til en konklusjon av type: «Vår organisasjon er ikke perfekt, og derfor må vi reorganisere den slik ORGUT foreslår».
Jeg vil ikke kommentere denne måten å argumentere på. Heller ikke vil jeg kommentere Spjøtvolls utlegninger om hva han tillegger undertegnete av meninger om hva som er «fy».
Spjøtvolls sluttavsnitt må imidlertid kommenteres. Han skriver: « ... ettersom Skullerud tar opp en uttalelse om CERN, så ble fagmiljøene hørt. Institutt for fysikk kom med en 6-siders høringsuttalelse som ble videresendt til Forskningsrådet». Det foreligger her en erindringsforskyvning hos Spjøtvoll. Institutt for fysikk ble ikke invitert til å behandle denne saken, og har ikke gitt noen høringsuttalelse. (I parantes bemerket: Blant landets universitetsrektorer er takk og pris Spjøtvoll alene om å støtte den grå eminensen i forskningsrådet som står bak forsøkene på å trekke Norge ut av CERN-samarbeidet ).

Helge Skullerud