Nyheter    
Innspill    
Debatt    
Reportasje    
Kronikk    
Kultur     

Gamle utgaver    
Tips oss     
 

    
  
  
  
  
  
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes  

Teknisk ansvarlig:  
Erik Prytz Reitan

 
Institutt for matematiske fag og Realfagbygg-prosjektet

I en ellers utmerket artikkel i forrige nummer av Universitetavisa med tittel «Påbygg stoppet av Statsbudsjettet», hadde beklageligvis noen essensielle poeng falt ut av intervjuet med meg. Saken er alvorlig for Institutt for matematiske fag, som jeg for tiden styrer (jeg leder det ennå ikke), og jeg ønsker derfor å gjenta disse tapte poeng.
Det første dreier seg om at Realfagbygget allerede er en skandale. Prosjekteringen av dette gigantbygget ble gjennomført på en så dårlig måte at man til slutt ikke maktet å få plass til alle involverte fagmiljøer.
Skandalen er ikke at fysikerne, kjemikerne, biologene og zoologene alle om noen måneder skal flytte inn - det er dem alle vel unt. Men det er en skandale at man bygger et enormt «realfagbygg» uten at matematikkmiljøet er med. «For å holde seg til bygningsterminologien: Man valgte dermed å ta grunnmuren for realfagene ut av bygget,»  sa jeg i intervjuet, med en viss risiko for hvordan vittige tunger kunne tolke vår ønskede fysiske plassering i bygget. At det er bygget på leirgrunn, er det  i hvert fall ingen tvil om!  
Imidlertid må det understrekes igjen og igjen at Realfagbygg-prosjektet er et prosjekt for alle realfagene ved NTNU, og at vi også er en del av det, selv om vi altså ikke skal flytte inn i gigantbygget ned mot Lerkendal. Gløshaugen- og Lade-delene av instituttet skal i følge et av Kollegiets vedtak fra 1996 samlokaliseres i Sentralbygg II i år 2000, og vår deltagelse i prosjektet betyr at dette bygget skal rehabiliteres etter de standarder som gjelder for Realfagbygget. 
Kuttet i Statsbudsjettet er et illevarslende tegn, og frykten i vårt miljø er stor for at vi nok en gang skal bli salderingsposten.
Mitt siste poeng gjaldt tidsplanen. Når FIM og KB i år 2000 tar imot realfagstudentene med en ny studieplan der siv.ing.-delen og de frie studier er samordnet på en fremtidsrettet måte, må ogsa Lade-delen av Institutt for matematiske fag være på plass på Gløshaugen.
I og med at alle realfagstudenter er avhengige av matematikkundervisning, ville noe annet være utenkelig, med mindre nok en skandale skal føyes til Realfagbygg-prosjektet.
  

Kristian Seip
Instituttstyrer/Institutt 
for matematiske fag