Nyheter    
Innspill    
Debatt    
Reportasje    
Kronikk    
Kultur     

Gamle utgaver    
Tips oss     
 

        
    
    
    
    
    
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet    
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes    

Teknisk ansvarlig:    
Erik Prytz Reitan

 
- Barns arbeidsmiljørettigheter må sikres  

Tidligere undersøkelser har vist at mer enn halvparten av norske skoler og barnehager har for dårlig inneklima. Fra mange hold kreves det derfor at barna får sin egen arbeidsmiljølov.   

Barneombudet har gjennomført en kartlegging av miljøet i de norske skoler og barnehager.   
- I dette arbeidet har vi hatt et nært samarbeid med ekspertgruppen «Norsk forum for bedre innemiljø for barn» hvor professor Hanssen fra klima- og kuldeteknikk ved NTNU en viktig kapasitet, sier Guro Birkeland, rådgiver ved Barneombudet.  
Barneombudets samarbeid med gruppen har pågått siden august i fjor.   
- Dette har resultert i en rapport om barns arbeidsmiljø. Resultatene viser at mer en 2/3 av kommunene har rapportert helseproblemer  på grunn av dårlig innemiljø i skolene og barnehagene. De vanligste plager er hodepine, tretthet, konsentrasjonsproblemer og luftveisproblemer. Rapporten avdekker også at det er stor forskjell fra kommune til kommune i hvor godt miljø det er på skolene og barnehagene, forklarer hun.  
- Dette er alvorlig, og Barne-ombudet jobber derfor aktivt for å finne en løsning som ivaretar hvert individs arbeidsmiljørettigheter. Hver enkelt elev må ha mulighet til å klage på dårlig innemiljø på samme måten som voksne arbeidstakere kan.   
Én løsning er at barna får sin egen arbeidsmiljølov. Et annet alternativ er at disse rettighetene hjemles i barnehageloven og lov om opplæring.  

TEKST: NINA E. TVETER
Vil har egen arbeidsmiljølov for barn