Nyheter    
Innspill    
Debatt    
Reportasje    
Kronikk    
Kultur     

Gamle utgaver    
Tips oss     
 

    
  
  
  
  
  
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes  

Teknisk ansvarlig:  
Erik Prytz Reitan

 
Slik har studentene det

Studentenes økonomiske situasjon har de siste tjue årene forverret seg dramatisk. I følge Dagbladet fikk gjennomsnittsstudenten utbetalt 63 261 kroner i 1978-79 (omregnet i 1998-kroner), mens beløpet tjue år senere er sunket til 62 700. Dette skjer til tross for at utgiftene til bolig og mat er langt høyere i dag enn for tjue år siden. Bare i fjor steg utleieprisene på bolig i Trondheim med 17 prosent. Leder for NSU, David Baum, hevder at studenter i dag har 20 000 kroner mindre å rutte med enn minstepensjonistene. Tusenvis av studenter utfører derfor hvert år mer eller mindre dårlig betalte jobber for å spe på inntekten. Jobbingen går utover studiene, slår David Baum fast. Universitetet og Lånekassen legger opp til en studieprogresjon på 20 vekttall i året, men landsgjennomsnittet nå viser en progresjon blant norske studenter på så lite som 10.4 vekttall.
   
 
Les også: LO vil lage studentorganisasjon