Alumni kommer

Arbeidet med å etablere kontakt med tidligere studenter ved NTNU pågår for fullt. I dag eksisterer ingen samlet oversikt over hvor de titusener av tidligere studenter har blitt av. Den eneste kontakten som eksisterer, er det studentens egne linjeforeninger og enkelte ildsjeler som tar seg av.

Etter den siste, avsluttende eksamen, kom papiret dumpende i posten. Siden har ingen sett dem. Og dem, det var titusener av ungdommer som engang tilbrakte år av sitt liv ved universitetet.

- Det er en situasjon NTNU ikke kan leve med. Og derfor prioriteres arbeidet med en skikkelig alumni-organisasjon nå, sier Stewart Clark, koordinator og pådriver for NTNUs alumni-organisasjon.

Kontakten med tidligere studenter skjøttes i dag av linjeforeninger og fakultetene. Lengst kommet har Fakultet for marin teknologi og Institutt for industriell økonomi (Indøk). Men også arkitektur og de fleste andre profesjonsfakultetene bestreber seg på å systematisere en viss kontakt med tidligere studenter. Indøk har allerede etablert en formell alumni-organisasjon tidligere i vår, og kom altså NTNU i forkjøpet. Det var linjeforeningen «Bindeleddet» som var drivkraften i arbeidet, og på en tilstelning i Oslo i mars møtte 55 nåværende og 45 tidligere studenter.

- Det kan godt tenkes dette er den riktige veien å gå, fortsetter Stewart Clark. - At vi i stedet for å starte med en overbygning i form av en sentral alumni-organisasjon, hjelper og koordinerer initiativene fra fakulteter og institutter, for deretter å samle trådene.

Mangler oversikt.

Arbeidet med å få kontakt med tidligere studenter ved NTNU, er ikke lett. Oversikten over hvilke studenter som har stått i rullene, ligger spredt på fakulteter og institutter, og mens noen har oppdaterte adresselister på data, opererer andre med kartotekskuffer.

- At vi som driver med alumni, bare kan be om få disse opplysningene, er heller ikke klart uten videre. Vi vil nå søke Datatilsynet for å få klarlagt dette. Ellers ser vi fram til å samarbeide med interesseorganisasjoner, fagforbund og studentorganisasjoner i dette arbeidet.

Clark regner ikke med at det er realistisk at det dannes en alumniorganisasjon for hele universitetet før i vårsemesteret 1998.

Indøk-alumni stiftet

Tidligere og nåværende studenter ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse stiftet NTNUs første alumniorganisasjon den 24. oktober 1997. Generalforsamlingen ble kombinert med et fagseminar om innovasjon, alumnimiddag og et besøk på revyen under UKA -97.

Stiftelsesmøtet - som var den første generalforsamlingen i Indøk Alumni - valgte et styre for 97/98, som består av Anne Berit Rørlien (Andersen Consulting ANS), Kurt Oddvar Austrått (Sele Naturgjødsel AS), Helge Arntsen, (Den norske bank) og Line Willumsen (Avenir). Både linjeforeningen Bindeleddet og instituttet skal hver ha en representant i styret.

Det nyvalgte styret vil i året som kommer videreføre aktiviteter som interimstyret har påbegynt. For eksempel skal det etableres en internettside hvor informasjon om alumnimedlemmer kan leses, det skal utgis et medlemsblad, opprettes kullkontakter og arrangeres faglige og sosiale sammenkomster for medlemmene.


EINAR MYRENGET
Forsida

flere nyheter