Akademikerne splittes

Splittelsen i Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) går tvers gjennom NTNU. Sivilingeniørene i NIF går ut, akedemikerne i Forskerforbundet blir. Om det får konsekvenser for det lokale samarbeidet, vil ingen uttale seg om.

Da nyheten om at Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) ville bryte med AF kom, ble opinionen tatt på senga. En av gigantene i arbeidslivet i Norge revnet på midten, og AF-lederen, Magne Sognvoll, framsto som sveket og bitter på utbryterne. For sivilingeniørene ved NTNU kom imidlertid ikke bruddet som noen overraskelse.

- Vi hadde egentlig ventet noe slikt ganske lenge, sier Edd Blekkan, førsteamanuensis ved Institutt for industriell kjemi og styremedlem i NIFs etatgruppe ved NTNU.

- Alle medlemmene i NIF fikk et brev fra ledelsen samtidig med at nyheten ble kjent. De fleste av oss føler at vi er medlemmer av NIF - ikke i første rekke AF - og det er NIF sentralt som har valgt hovedsammenslutning. Likevel har mange av oss opplevd at AF-medlemskapet har vært en tvangstrøye, hvor sivilingeniørenes krav ikke har blitt hørt. Derimot har AF prioritert de store medlemsgruppene, slik som sykepleierne, lærerne og ingeniørene. I årenes løp har det vært gjort mange forsøk på å få mer oppmerksomhet innad i AF. Det har ikke lykkes særlig bra, og bruddet som kom, var en naturlig følge av utviklingen, sier Edd Blekkan.

Har forståelse

Lederen av Forskerforbundet ved NTNU, professor Svein Kristiansen ved Marintek, har forståelse for at NIF valgte å bryte ut av AF.

- Alle vet at NIF har vært utilpass lenge. Det er derfor ganske patetisk av AF å late som om de er sjokkerte over bruddet. Personlig har jeg betydelig forståelse for sivilingeniørenes valg. AF har framstått som en lite handlekraftig organisasjon som ikke har kunnet levere mye til medlemmene. To ganger har AF raslet med streikevåpenet. Hver gang har de krøpet til korset.

- Antyder du at Forskerfor-bundet også bør bryte med AF - og følge NIF inn i den nye hovedsammenslutningen?

- Jeg vet ikke. Vi får se hvordan ting utvikler seg. Det kan hende denne rystelsen i AF fører til at oppmerksomheten omkring akademikere ansatt i offentlig sektor øker. Det vil i så fall være en bra effekt, mener Svein Kristiansen.

Samarbeid som før

Hverken Blekkan fra NIF eller Kristiansen fra Forskerforbun-det har tro at på bruddet med AF får de store ringvirkninger innad på NTNU.

- Vi har samarbeidet i mange saker på universitetet, og det vil vi nok fortsette med, uansett hovedorganisasjon, mener Kristiansen.

- Selv om det for tida bruser ganske krafig i blodet -- i alle fall på sentralt hold -- vil det roe seg ned, og vi kommer til å finne praktiske løsninger på samarbeidet, mener Edd Blekkan fra NIF.

Hvem følger etter ?

Den Norske Lægeforening meldte seg ut av Akademiker-nes Fellsorganisasjon i fjor - forøvrig etter et knallgodt lønnsoppgjør.

Legeforeningen utgjør i dag ryggraden i den nye organisasjonen.

For få dager siden meldte NIF, Juristforbundet, tannlegene og Norske Siviløkonomers Forening overgang til den nye organisasjonen Akademikerne. Tiden vil forøvrig vise om de får beholde det nye navnet. AF bestrider ikke uventet deres rett til det.

I pressen har det vært spekulert om hvilke andre fagorganisasjoner som kan komme til å følge NIF inn i Akademikerne. Arkitektene, bioingeniørene og psykologene er trukket fram som de første som vil søke medlemskap. Ved NTNU er imidlertid bildet ikke like klart.

Per Sletten leder Norsk Psykologforening ved universitetet, og reserverer seg mot tanken om å bryte med AF. Foreningen har omlag 2500 medlemmer, ved NTNU er 13 personer tilsluttet.

- Vi er jo fortsatt medlemmer i AF, og jeg antar at vi etterhvert får votere over hvor vi skal høre til. Personlig har jeg ikke hatt noen problemer med å stå i AF. Derimot mener jeg at AF har betydd mye for å jevne ut lønnsforskjellene mellom kvinne og mann, og det er jo bra. I foreningen her er det endel som ønsker å prioritere noe annet enn høyere lønn for oss selv. Om AF kan bidra til at f.eks. kvinner i helsesektoren får høyere lønn - og da snakker jeg ikke bare om legene - er jo det et utmerket tiltak.

Bruno Lundstrøm leder de 18 medlemmene av Arkitektenes fagforening ved NTNU. Lundstrøm er villig til å gi den nye organisasjonen en sjanse.

- Jeg ser ikke bort fra at vi etter hvert vil føle oss tvunget til å bli med i Akademikerne. Totalt teller vi ca 3000 medlemmer i hele landet, og da blir vi veldig små i det store AF. Jeg vil personlig ikke ta standpunkt nå. Saken blir sannsynligvis avgjort på vårt landsmøte som skal holdes den 21. og 22. november.

Hege Rørvik er tillitsvalgt for de 20 biokjemikerne ved universitetet, og der i gården er det helt usannsynlig at man melder overgang til den nye hovedsammenslutningen.

- Til sammen er vi omlag 4400 medlemmer i Norge og uansett hovedorganisasjon er vi en liten gruppe. Våre medlemmer har derfor gjennom uravsteming anbefalt at vi slutter oss til Norsk Ingeniør og Teknikerorganisasjon (NITO). NITO er jo som kjent medlem av AF, og det betyr at vi kommer til å bli der for framtida også, sier Hege Rørvik.

Hovedorganisasjoner ved NTNU

LO (Landsorganisasjonen i Norge)

YS (Yrkesorganisasjonenes sentralforbund)

AF (Akedemikernes Fellesorganisasjon)

Fagforbund ved NTNU -  som har forhandlingsrett i tariffspørsmål

Norsk Tjenestemannslag tilsluttet LO

Norsk Musikerforbund tilsluttet LO

Landsforening for universitets-,

høgskole og forskningspersonell (LUHF) tilsluttet YS

Forskerforbundet tilsluttet AF

Norsk Sykepleierforbund tilsluttet AF

Norsk Ingeniør- og teknikerorg. (NITO) tilsluttet AF

Lærerforbundet tilsluttet AF

Norske Bioingeniørers Forbund tilsluttet AF

Norsk Psykologforening tilsluttet AF

Arkitektenes fagforening (AFAG) tilsluttet AF

Norske Sivilingeniørerers Forening (NIF) brutt med AF

Undergrupper under fagforbundene

Forskerforbundet er det eneste forbundet ved NTNU som består av tre tilsluttede fagforeninger. Disse er: Forskerforbundets forening for administrativt personell (FAP), Fagbibliotekarfor-eningen (FBF), Forskerforeningen ved NTNU (F-NTNU)

NIF har 33 900 medlemmer -- ca 600 ved NTNU hvorav 200 er stipendiater.

Forskerforbundet har 10 000 medlemmer -- ved NTNU ca 450


EINAR MYRENGET
Forsida

flere nyheter