NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Studenter og rus

12 000 studenter har aldri drukket alkohol tilsvarende et glass vin. 100 000 studenter drikker seg beruset sjeldnere enn en gang i måneden eller aldri. Studenter drikker jevnt over ikke mer enn andre på samme alder.

Dette kom fram i en stor undersøkelse om studenters bruk av alkohol og narkotika. Den ble gjennomført på oppdrag fra Forbundet Mot Rusgift (FMR).

Hovedfunnet i undersøkelsen er at studenter bruker like mye alkohol, og noe mindre narkotika og tobakk, enn andre på samme alder. «Resultatene fra undersøkelsen slår beina under myten om at det å være student i seg selv betyr mye drikking», sier Knut T. Reinås, leder i FMR.

I disse dager legges det ut musematter på datarom på høgskoler og universiteter over hele landet. På musemattene står det «Studentene har talt. 12 000 studenter har aldri drukket alkohol tilsvarende et glass vin», samt nettadressen.