NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Innspill

Leder: Sykkel til besvær
Ledelsen har ordet: Instituttledelse og strategi
Replikk: IKT eller ikke IKT?
Y-philes: Eppur si muove

Statsbudsjettet: Ingen innredningspenger til datastudentene