NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
-Hva er forskjellen på Nintendo og Playstation?

Det manglet ikke på spørsmål da ti vise kvinner og menn fra NTNU svarte på spørsmål fra ungdomsskoleelevene, som hadde møtt opp på Forskningsdagene 99 på Torget i Trondheim, torsdag 30.september.

Amanuensis Dag Svanæs fra Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap mente spørsmålet om forskjellen på Nintendo og playstation var som å spørre om forskjellen mellom Pepsi og Coca-Cola.

Nitten avdelinger og institutt var representert på årets Forskningsdager på Torget. De fleste fra NTNU, men NINA/NIKU, Trondheim unge Forskere, Vitensenteret og Orkla industrimuseum var også representert. Skoleelever fra i alt tretti ungdomsskoler var invitert. Prosjektansvarlig Asbjørn Helge A. Gaasø fra Informasjonsenheten ved NTNU regner med at rekorden på 8000 besøkende fra i fjor har blitt slått i år. Ca. 5000 av disse regner man med er skoleelever, som også er den primære målgruppen for arrangementet.

- Her legger vi opp til personlige møter mellom forsker og publikum. Det gir et helt annet inntrykk enn å lese om forskningen i et magasin eller i ei lærebok. Skal man få gjennomslag, berøre og bevege de unge, må det kommuniseres mer offensivt og direkte, sier prosjektleder Gaasø, som er svært fornøyd med arrangementet så langt. 
 


1. BMW til beundring: Ikke rent få lot seg imponere over en BMW som var stilt frem i forbindelse med at Institutt for materialteknologi og elektrokjemi hadde stand på forskningstorget.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Verdens raskeste mann på ski, Harry Egger (t.v.) dukket opp på forskningstorget for å svare på spørsmål. Sammen med Norges landslag i speedskiing vakte de stor oppsikt i trange latextrikoter.
 
 


3. Institutt for psykologi fikk ungdommene til å se syner. - Etter å ha sett på en skjerm i bevegelse i 20 sekunder, kunne ungdommer oppleve synsbedrag av å se hendene sine vri seg - selv om de stod helt stille.

4. Institutt for geoteknikk kunne demonstrere en av teknikkene for å feste oljeplattformer på bunnen av havet. Her ser vi noen som selv får prøve å feste en liten modell med bruk av litt lungekraft.

EVEN GRAN
KENNETH AAR (FOTO)