NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Etterutdanning settes i system

Organisert etterutdanning i stor skala er etterlyst gjennom en årrekke. Men tilbudene har vært både sporadiske og tilfeldige. Nå samordnes virksomheten: «NTNU Videre» ser dagens lys.

- Gjennom opprettelsen av NTNU Videre, som blir en del av studieavdelingen, oppfylles ikke bare bedre de krav Stortinget har stilt til etterutdanningsvirksomhet. Aktivisering innen denne sektoren åpner for nye inntjeningsmuligheter i fagmiljøene. Det ligger et betydelig inntektspotensiale i formidling av kunnskap og kompetanse, hevder markedskonsulent, Anne-Gunn Bakken.

Den nye giv på dette feltet signaliseres nå gjennom at den nye serviceseksjonen får låne NTNU's navn, og utstyres med egen logo. Fra nå av får alle fakulteter profesjonell hjelp til utvikling av en kursportefølje, og til markedsføring av denne. NTNU Videre blir bindeleddet mellom brukerne og tilbyderne, og vil ved denne posisjoneringen kunne gi gode råd om utvikling av kurstilbud. Serviceseksjonen kommer også til å ta seg av praktiske gjøremål som registrering av påmelding, informasjon til kursdeltakere, eksamensavvikling, utsending av vitnemål. Disse tjenestene vil bli utført kostnadsfritt for fagmiljøene.

Men NTNU Videre kan også yte andre tjenester - mot betaling. I slike sammenhenger kan det være snakk om produksjon og distribusjon av informasjonsmateriell og servicetjenester i forbindelse med annonsering. NTNU Videre tar også hånd om bespisning og registrering av kursdeltakere ved oppstart av kurs. For å nevne noe.

- Vi ser for oss at kurs- og etterutdanningsvirksomhet blir langt mer kundevennlig enn tilfellet er i dag. Ikke bare vil de som henvender seg til universitetet gjennom NTNU Videre lettere få svar på de ulike spørsmål de har. Vår markedskontakt gjør det også mulig å bidra til etterutdanningstilbud som det er etterspørsel etter. Kundevennlighet bidrar vi også til gjennom at visse kurs, enten i sin helhet eller delvis, blir tilgjengelige gjennom fjernundervisning, påpeker seksjonssjef Jan Tore Gjendem i NTNU Videre.