NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Debatt
Vil ha bytillegg

Forskerforbundet vil ha eget bytillegg. - Man bør ta hensyn til at det er så dyrt å bo i byene, og derfor innføre et eget bytillegg. Dette ønsker vi skal gå inn i lønnsoppgjørene, mener Forskerforbundets forhandlingsleder.

- Det er på tide å tenke nytt og annerledes i lønnsoppgjørene. Vi må ta hensyn til livsomkostningene folk har i lønnsfastsettelsen, og sørge for minimumslønninger som gjør det mulig å betjene utgiftene til livsopphold. Med en fordobling av boligprisene i Oslo lever mange nyutdannede akademikere i offentlig sektor helt på grensa til sosial nød, hevder Frank Anthun overfor forbundets blad Forskerforum.

- Stipendiatlønna ligger i dag på 240 000 kroner. Med studielån på oppunder 300 000 blir det umulig for et ungt menneske å etablere seg med egen bolig i pressområdene i byene. Har man en partner som også har høyt studielån, blir det vanskelig å etablere seg med egen bolig og familie med de lønningene man opererer med i staten, mener Anthun.