NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Debatt 
Er s-en også skviset ut?

Mange vil ha registrert at Institutt for matematiske fag ikke skal flytte inn i Realfagbygget. Men vi er nå med i Realfagprosjektet og er opptatt av realfag likevel. Matematikk er sentralt i realfagsstudiet, og vi utdanner realfagslærere. - Eller er det sånn det skal sies? Kanskje burde vi si og skrive «realfagstudiet» og «realfaglærere»? En henvendelse til vår webansvarlige om å sørge for at stavingen var i orden utløste denne reaksjonen:

«Et raskt dykk i språklitteraturen viser følgende:

Olav Husby, i «Norske ord. Ordlagingslære med arbeidsoppgaver»: Ein bruker s-fuge når ... forleddet er eit samansett ord: vinglas > brennevinsglas, ullty > bomullsty, bordplate > skrivebordsplate (sitat slutt).

Slik jeg leser dette er det den aller siste regelen som sier hva det skal være i dette tilfellet, altså «realfagsstudiet» og «realfagslærer». Videre vil jeg påstå at NTNU tar feil når bygget for realfag kalles for «Realfagbygget». Det finnes unntak fra reglene ovenfor, men jeg har ikke vært i stand til å finne slike unntak som gjelder her.»

Resultat? Vår frustrasjon over Realfagbygget vokser. Men denne skvisen regner vi med at noen på NTNU kan hjelpe oss med.

Kristian Seip (leder)
Institutt for
matematiske fag