NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Debatt 
Ikke sannhetsvitne!

I universitetsavisa nr. 12 - 26. august 1999 s. 17 har Svein Sigmond et innlegg hvor Brundalen videregående skole er nevnt.

Vi vil gjøre oppmerksom på at Brundalen videregående skole ikke vil tas som støtte for at artikkelens kurs (kompletteringskurs i fysikk) har korrekt nivå og progresjon.

Brundalen videregående skole er overhode ikke kontaktet. Heller ikke er noen av skolens lærere som har både kompetanse og erfaring med 2FY/3FY blitt kontaktet.

En annen lærer er øyensynlig blitt kontaktet som privatperson og ikke som representant for skolen. Det vil derfor ha vært korrekt å nevne lærerens navn og ikke skolens navn hvis dette skulle tas til inntekt for kursets faglige og pedagogiske innhold.

Jan Erik Vold, rektor.
Brundalen
videregående skole