NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Debatt 
Virkelighetssyn anno 1970

I et intervju med Universitetsavisa nr. 14 omtaler professor Svein Sigmond ex.phil og andre «holdningsfag»s inntog i sivilingeniørutdanningen som farlig, og ønsker seg tilbake til de rendyrkede teknologer. Professor Sigmond retter kanonen mot Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets særdeles mangfoldige humanistiske fagmiljø med uttalelsen: «Men det fins pinadø ikke mange humanister som har noe greie på realfag». Hverken professor Sigmond eller jeg har full oversikt over ansatte og studenters tverrfaglige kunnskaper, men hans uttalelse står i grell kontrast til min hverdag i Humanioras høyborg på Dragvoll: F. eks. er nylig avgått dekanus på HF-fakultetet, historieprofessor Håkon With Andersen, utdannet sivilingeniør. Jeg er nå hovedfagsstudent ved historisk institutt, men har har to år med ingeniørfag på samvittigheten. Jeg tviler på at mine kunnskaper om momentberegning av stålbjelker står mye tilbake for den jevne siv.ing.students kjennskap til den franske revolusjon. Disse eksempler er neppe så enestående at professor Sigmond kan avfeie dem som bekreftende unntak. Uttalelser av denne art er håpløst ødeleggende i oppbyggingen av NTNU som en foregangsinstitusjon på tverrfaglig kompetanse.

Kjetil Fallan
hovedfagsstudent historie