NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Debatt

Fysikk - et fag med fremtid

Fysikk - og fysikere ved NTNU har i lengre tid vært i Universitetsavisa søkelys. Det er gledelig. Oppmerksomheten er velfortjent - mange fysikkere har vist stort engasjement i ulike saker ved NTNU som mange er opptatt av. Det jeg imidlertid ønsker å peke på er den noe skjeve fremstilling av dette miljøet som går som en rød tråd gjennom flere innlegg. For eksempel skriver Universitetsavisa i nr. 13. av 9. 9.1999:

« I den lange gangen i forgubbingens høyborg - Institutt for fysikk -»....

Til det er å bemerke at det finnes ganske mange unge, yngre og ikke helt gamle kolleger ved vårt institutt, også kvinner. Kanskje bør vi vise mer engasjement for å synliggjøre dette og for å forsøke å endre det inntrykket som har festet seg hos andre. Dette ikke minst i forbindelse med kampanjen rettet mot rekrutteringen av dyktige unge mennesker til fysikkstudiet ved NTNU.

Anna Midelfart
Prof.II., Inst. for fysikk, NTNU