NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Debatt

Fysikk - et fag med fremtid
Sigmonds nøyaktighet
Virkelighetssyn anno 1970
 
Ikke sannhetsvitne! 
Er s-en også skviset ut? 
«Schrødingers katt» som missekonkurranse?
Vil ha bytillegg
Humanistiske Nisseluer og Universitetsavisa